,

Dezynfekcja wody z użyciem lamp uv

O ile oczyszczanie wody do celów spożywczych jest w XXI wieku naturalnym zjawiskiem, o tyle dezynfekcja wody wykorzystywanej w przemyśle czy użyciu procesowym nadal dla wielu firm stanowi wyzwanie. Wymogi prawa polskiego oraz europejskiego jednak nakazują, by wszelka woda użytkowa podlegała procesowi oczyszczania. Do dyspozycji przedsiębiorców dostępnych jest wiele metod dezynfekcji wody. Wśród nich wymienia się destylację, odwróconą osmozę czy dezynfekcję lampami ultrafioletowymi. Podczas wyboru odpowiedniej metody należy kierować się nie tylko efektywnością ekonomiczną, ale także stopniem nieinwazyjności w struktury środowiska naturalnego.

Oczyszczanie wody z użyciem lamp ultrafioletowych

Dezynfekcja wody przy użyciu wiązek promieni UV polega na naświetlaniu jej elektormagnetycznymi falami. Promienie światła ultrafioletowego mają długość od 100 do 400 nm (zakres pomiędzy światłem widzialnym, a promieniami X), są wytwarzane dzięki wysoko zaawansowanym technologicznie sterylizatorom.
Urządzenie wykorzystujące promieniowanie ultrafioletowe wyposażone jest w komorę naświetlania – właśnie tam zostają umieszczone lampy uv, tak zwane promienniki zawierające parę rtęci. Występują dwa ich rodzaje: niskociśnieniowe oraz średniociśnieniowe. Woda w procesie oczyszczania przepływa przez sterylizator wzdłuż lamp, dzięki temu może być dokładnie naświetlona i zdezynfekowana.

Lampy ultrafioletowe wykorzystywane są do oczyszczania wody nieznanego pochodzenia. Bardzo skutecznie eliminują szczepy bakteryjne o różnym genotypie, zwalczają roztocza oraz wirusy. Traktowane są także jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku niedociągnięć stacji wodociągowych. Sterylizacja promieniami ultrafioletowymi jest nieszkodliwa dla organizmów żywych, nie tylko ludzi ale także np. ryb. Technologia UV jest bowiem wykorzystywana także w akwariach i akwenach wodnych, w których zamieszkują cenne gatunki. Należy podkreślić, że dezynfekcją metodą UV nie wpływa na zmianę charakterystyki fizykochemicznej wody, jej pH, temperatura oraz właściwości pozostają bez zmian. Udowodniono także, że nie wywołuje skutków ubocznych w postaci toksycznych lub rakotwórczych THM – wady takie zauważono w wodzie oczyszczanej przy użyciu wysokiego stężenia chloru.

Rys. Przykład reaktora UV średniociśnieniowego - e-czytelnia.abrys.pl

Rys. Przykład reaktora UV średniociśnieniowego – e-czytelnia.abrys.pl

Skuteczność lamp UV

Oczyszczanie wody lampami uv jest bardzo skuteczne, ponieważ emisja światła ultrafioletowego niszczy zapis genetyczny chorobotwórczych organizmów, a co za tym idzie nie zachodzą już dalsze procesy podziału komórek bakterii, a patogenny materiał ulega dezaktywacji. Dowiedziono, że jednym ze skutecznych działań dezynfekcyjnych jest właśnie stosowanie promieni UV, które prowadzą do fotochemicznego uszkodzenia kwasów nukleinowych, w konsekwencji zachodzi dimeryzacja tyminy oraz dimeryzacja i hydratacja cytozyny. Dezynfekcja wody w tym wypadku polega na usunięciu wolnego ozonu (zostaje skatalizowany do bezpiecznej postaci zwykłego tlenu), wyeliminowaniu związków organicznych węgla, pozbyciu się z wody chloru i chloramin. Metoda ta dzięki swojej skuteczności jest szeroko stosowana w wielu gałęziach przemysłu, m.in. w farmaceutyce, elektronice, przedsiębiorstwach wodociągowych oraz w stacjach dializ.