,

Znaczenie destylarek w przemysłowym oczyszczaniu wody

W przemysłowym oczyszczaniu wody najważniejszym elementem determinującym wybór odpowiedniej metody jej oczyszczania jest analiza pochodzenia wody. To od jej parametrów fizykochemicznych oraz docelowego przeznaczenia zależeć będzie, która z ogólnodostępnych metod okaże się najskuteczniejsza i najbardziej wydatna, biorąc pod uwagę osiągi stacji uzdatniającej. Większość firm, które zajmują się oczyszczaniem wody do celów przemysłowych po wywiadzie obejmującym powyższe aspekty opracowują najbardziej efektywną technologię oraz wdrażają ją w życie. Jednym ze sposobów na uzyskanie ultraczystej wody jest zamontowanie układu destylarek, które w szybkim czasie pozbędą się szkodliwych bakterii, wirusów, substancji chemicznych czy nawet metali ciężkich.

Jak działają destylarki?

Proces destylacji wody wykorzystuje w swoim działaniu właściwości wysokiej temperatury. Podczas podgrzewania wody do stanu wrzenia przekształca ciecz w parę, która zostaje zebrana, oczyszczona i schłodzona. Dzięki temu zostaje jej przywrócony płynny stan, a wszelkie zanieczyszczenia natury biologicznej (wirusy czy bakterie) zostają zabezpieczone i odseparowane w cyklu ogrzewania w specjalnie wbudowanym zbiorniku. Ten element destylarek wykonany jest ze specjalnego materiału, który przechowuje kondensat do opróżnienia i nie powoduje wtórnego zanieczyszczenia wody. Proces destylacji wody w największym skrócie polega na tym, że woda parując pozostawi wszelkie zanieczyszczenia z rozkładu ciał stałych, ponieważ są one cięższe od powietrza, przez co nie mogą ulotnić się z wody w części wyparnej destylarki.

portalnaukowy.edu.pl

portalnaukowy.edu.pl

W sprzedaży funkcjonują destylarki stacjonarne oraz mobilne. Pierwsze z nich potrzebują stałego podłączenia wodociągowo-kanalizacyjnego, pracują jednak bardzo wydajnie, ich koszt nie jest wysoki. Największą zaletą destylarek mobilnych jest ich ruchomy charakter, który pozwala na pracę w dowolnym środowisku. Często wykorzystywane są w lokalizacjach odciętych od dopływu uzdatnionej wody. Wśród wad tego rozwiązania należy wymienić dosyć duże koszty pozyskania 1 litra destylatu. Energia elektryczna z każdym miesiącem jest coraz droższa, dlatego powoli odchodzi się od tej metody. By uzyskać ultraczystą wodę, bardzo często w destylarkach montuje się także filtr węglowy, który podwyższa jej jakość.

Wykorzystywanie wody destylowanej

Wodę destylowaną cechuje bardzo duża sterylność oraz rezystywność o wartości ok. 1 M cm. Jeżeli uzdatnianiu tą metodą podlega twarda woda – destylarka wymaga częstego oczyszczania przy użyciu zmiękczaczy lub kwasu. Woda destylowana wykorzystywana jest głównie do autoklawów oraz urządzeń elektrycznych np. żelazek. Znajduje również zastosowanie w analizie chemicznej oraz przemyśle farmaceutycznym, gdzie bardzo ważna jest wysoka czystość roztworu.