,

Stacje uzdatniania wody

Postęp cywilizacyjny, a wraz z nim technologiczny umożliwia rozwiązanie niemal każdego problemu z wodą. Specyfikacje filtrów czy też całych systemów uzdatniających wodę są stale udoskonalane by nieść pomoc indywidualnym użytkownikom czy też odbiorcom przemysłowym. Wiele segmentów działalności gospodarczej korzysta z wysoko wyspecjalizowanych stacji uzdatniania wody, by ich procesy przemysłowe funkcjonowały bez zarzutu i nie musiały borykać się z problemami rozpuszczonych cząsteczek żelaza, manganu, nierozpuszczonych ciał stałych czy też innego rodzaju skażeń biologicznych. Stacje uzdatniania wody eliminują także problem wysokiej twardości wody oraz wszelkie posmaki, zabarwienia czy zapachy występujące w wodzie.

stacja uzdatniania wody

Rys. przykładowa instalacji stacji uzdatniania wody – pwik.elk.com.pl

Dobór odpowiedniej stacji uzdatniającej

Ze względu na różne parametry fizykochemiczne wody, jej przeznaczenie (technologiczne, grzewcze itd.), stawiane wymogi proceduralne czy tez planowane osiągi wydajnościowe każdorazowo inżynierowie dobierają stację o odpowiednich parametrach oraz komponentach. Wybór technologii oraz sposobu serwisowania danego systemu ma znaczący wpływ na późniejszą obsługę stacji. Wśród układów standardowych, przeznaczonych bardziej do użytku domowego można odnaleźć stacje przeznaczone do działalności komunalnej lub stricte przemysłowej. Te ostatnie sięgają bowiem po specjalistyczne metody membranowe jak odwrócona osmoza RO, nanofiltracja, ultrafiltracja czy mikrofiltracja. Zastosowane w nich membrany spiralne czy kapilarne znacznie podnoszą cenę urządzenia, zmieniają jednak jego przepływowość i mogą obsługiwać duże ilości wody w stosunkowo krótkim czasie.

 chem.uw.edu.pl

chem.uw.edu.pl

Do najbardziej skutecznych rodzajów uzdatniania wody należy odwrócona osmoza, która oczyszcza wodę także z wirusów i bakterii oddając niemal ultraczystą wodę. Mówi się, że tego typu stacje uzdatniające są przyszłością w procesie oczyszczania wody, ponieważ cienkowarstwowa przesłona, zwana membraną jest przystosowana do selektywnego lub preferencyjnego przenoszenia cząsteczek mieszanin, oddzielając czystą ciecz od tej z zanieczyszczeniami.

Zastosowanie filtrów przemysłowych

Przemysłowe stacje uzdatniania wody wraz z całym osprzętem oferowane są firmom produkcyjnym z sektora przemysłu spożywczego, chemicznego, energetycznego oraz elektronicznego. Bardzo często zamówienia instalacyjne realizowane są także w fabrykach odzieżowych, laboratoriach farmaceutycznych oraz chłodniczych. Wraz z instalacją stacji firma zajmująca się montażem urządzeń oferuje 24 godzinny serwis oraz naprawę podzespołów. Specjalistyczne jednostki pracujące w tej branży doskonale rozumieją, jak ważna jest ciągłość procesów, dlatego na ewentualne usterki należy reagować błyskawicznie.

Inne zastosowanie stacji uzdatniania wody w przemyśle

Oprócz uzdatniania wody pitnej lub procesowej, w wielu dziedzinach przemysłu wykorzystuje się filtry służące do oczyszczania wody kotłowej, wody dla ciepłownictwa czy też wody płuczącej. Stacje przeznaczone do tych celów muszą być odpowiednio przygotowane oraz zoptymalizowane pod względem kosztów eksploatacji. W przypadku elektrociepłowni ich głównymi zadaniami jest dostarczanie wody uzupełniającej do kotłowni oraz uzupełnianie obiegów ciepłowniczych. W przypadku elektrociepłowni wymagana jest konsultacja inżynierów i technologów by parametry stacji było odpowiednio dobrane do przebiegów jednostki, tym samym zapewniały niemal bezawaryjność systemów oraz długi czas eksploatacji. Innym częstym problemem w przemyśle jest uzdatnianie wody kotłowej czy też chłodniczej, ponieważ producenci poszczególnych komponentów systemu zastrzegają, że woda obiegowa, zasilająca oraz dodatkowa powinna spełniać szczegółowe wymogi by reklamacje były rozstrzygane pozytywnie. Wśród zaleceń producentów znajdziemy punkt mówiący o eliminacji wszelkich jonów wapnia, magnezu czy tłuszczu. Nie mile widziane są także cząsteczki żelaza, olej, szczątki organiczne. By podlegać regulaminowi gwarancji czy serwisu należy dostosować się to tych zaleceń i zamontować stacje uzdatniającą realizującej te i inne wymogi (np. mówiące o tym, że woda musi posiadać mała twardość węglanową czy alkaliczny odczyn).