,

Procedura filtracji wody w odwróconej osmozie

Odwrócona osmoza jest uważana za najdoskonalszą metodę dezynfekcji wody oraz przystosowania ją do warunków użyteczności przez człowieka. W szerokim, przemysłowym zastosowaniu używana jest w oczyszczalniach wody, odsalarniach oraz w fabrykach zajmujących się produkcją towarów spożywczych, papierniczych oraz galwanicznych. Swoje zastosowanie znalazła także w oczyszczalniach miejskich, gdzie odpowiada za zatężanie i oczyszczanie ścieków przemysłowych. Oczywiście wykorzystuje się ją również w warunkach domowych, jednak eksperci uważają, że z powodu małej różnicy ciśnień w instalacjach domowych koszt odzyskania oczyszczonej wody jest zbyt wielki. Sytuacja w ośrodkach przemysłowych wygląda o wiele lepiej pod kątem efektywności kosztowej.

Membrany stosowane w odwróconej osmozie

Szerokie spektrum zastosowań odwróconej osmozy pozwoliło udoskonalić sam proces. Obecnie jest to najbardziej skuteczna metoda filtracji wody. Wykorzystanie półprzepuszczalnej membrany zostało zaczerpnięte z obserwacji przyrody, gdzie cząsteczki wody z roztworu o mniejszym stężeniu przenikają przez błonę do roztworu o stężeniu większym. Mechanizm odwróconej osmozy opiera się na zastosowaniu membran, które najczęściej wykonywane są z cienkowarstwowego poliamidu, który ma delikatnie porowatą strukturę. Błony tworzone na mikroporowatym podłożu polisulfanowym osiągają bardzo dobre wyniki eksploatacyjne. Wysoka odporność na pracę bakterii oraz zadowalająca stabilność chemiczna sprawia, że błony wykonane w tej technologii są bardzo dobrej jakości. Dodatkowo neutralnie reagują na działanie utleniaczy zawartych w wodzie. Wykorzystanie grubszych membran mogłoby skutkować zapychaniem porów oraz spowolnieniem całego procesu oczyszczania wody.

Osmotyczne oczyszczanie wody

Proces filtracji wody z użyciem systemów osmotycznych rozpoczyna się w momencie kontaktu z wodą. Ciśnienie w sieciach wodociągowych sprawia, że niektóre cząsteczki wody zostają odprowadzone przez membranę (cząsteczka wody ma wymiar 1×10-10m, a mikropor w błonie od 2×10-10 do 10×10 -10m) do roztworu o stężeniu mniejszym. Wszelkie zanieczyszczenia zostają odsączone po stronie roztworu o stężeniu większym. Membrana niczym tama zapobiega przedostawaniu się niechcianych związków do już oczyszczonej wody. Odwrócona osmoza pozbawia ciecz trujących związków chemicznych, metali ciężkich, bakterii czy wirusów. Por, przez który zostaje przeciśnięta woda ma szerokość ok. 1 nanometra – jest zatem bardzo mały. Dzięki temu wirusy czy bakterie, które są znacznie większe (odpowiednio 0,02-0,04 mikrometra; 0,02-1 mikrometra) nie mają możliwości przedostania się do zbiornika z przefiltrowaną wodą.

Układy osmotyczne

Rys. układy osmotyczne – e-biotechnologia.pl