,

Na czym polega odżelazianie wody i czy powinno się je stosować

Jeżeli pobierana woda na pierwszy rzut oka jest bezbarwna, a po chwili kontaktu w powietrzem przybiera brunatno-pomarańczowe odcienie możemy być pewni, że zawiera szkodliwe dla zdrowia cząsteczki żelaza, które w wodzie występują w dwóch formach. Mogę mieć postać jonów dwuwartościowych lub trzywartościowych (Fe) / czterowartościowych (Mn). W obu przypadkach są one rozpuszczalne w wodzie. By korzystać z zasobów czystej wody pobieranej z wód podziemnych oraz infiltracyjnych zaopatrzenie w odżelaziacze wody wydaje się niezbędne. Tylko tego typu urządzenia mogą usunąć zbyt wysokie stężenia żelaza (do 20g/m3) oraz manganu (do 3 g/m3). Są skuteczne także w walce z siarkowodorami. Alternatywą dla tego typu procesu jest filtracja, koagulacja (np. koagulantem glinowym lub wapnem) lub sedymentacja, która doskonale radzi sobie z usuwaniem wytrąconych związków wodortlenków żelaza (III).

Metoda odżelaziania jest uzależniona od form występowania niechcianych związków w wodzie. Jednak największą skutecznością cieszy się tradycyjna metoda odżelaziania.

Klasyczna metoda odżelaziania

Tradycyjną metodą usuwania żelaza i manganu jest doprowadzenie do utlenienia tych związków z wykorzystaniem specjalnych środków chemicznych (może to być chlor, jednak trzeba liczyć się z prawdopodobieństwem wystąpienia THM). W wyniku tego procesu napowietrzone cząsteczki żelaza i manganu zostają uwidocznione w formie brązowawego osadu. Do odfiltrowania wyżej wspomnianych utlenionych form używa się różnego rodzaju złóż piaskowych, w tym złóż antracytowo-piaskowych. Proces przebiega w następujący sposób: złoże wymaga pewnego czasu na tak zwane wpracowanie, w którym dochodzi do opadnięcia tlenków manganu (lub rud manganowych) na pojedynczych ziarenkach piasku. Metodą alternatywną dla tego powolnego procesu jest zastosowanie złóż katalitycznych, które mają dwojakie działanie. W pierwszej fazie utleniają rozpuszczone związki, a w drugim etapie doprowadzają do ich zatrzymania na złożu. Przy wyborze złoża katalitycznego często zaleca się przeprowadzanie wstępnego utleniania lub sezonowych regeneracji złóż.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę wybierając odżelaziacz wody

Na wybór odpowiedniego urządzenia odżelaziającego powinna składać się szczegółowa analiza potrzeb dotyczących poboru wody oraz posiadany budżet. Jakość dostarczanej wody ma kluczowy wpływ na dobranie odpowiedniego urządzenia oraz złoża filtrującego. Poza tym należy wziąć pod uwagę ilość zużywania wody, warunki montażowe (czy firma dysponuje zapleczem technicznym oraz ewentualnie specjalnym pomieszczeniem gdzie można byłoby umieścić stacje) oraz wymaganych parametrów uzdatnionej wody.