Odżelaziania może wymagać zarówno wtórnie zanieczyszczana woda dostarczana przez wodociągi, jak i ta pobierana bezpośrednio z własnego ujęcia. Jeśli nie jest ona przejrzysta i klarowna, a do tego pozostawia rdzawy osad, najpewniej konieczne jest zastosowanie odżelaziacza wody.

Odżelaziacze szybko i skutecznie uzdatniają wodę o podwyższonej zawartości żelaza i / lub manganu. Ciemna, mętna woda o nieprzyjemnym zapachu i smaku nie nadaje się do picia, a zbyt duża ilość związków żelaza powoduje też niszczenie instalacji i urządzeń, przez które taka woda przepływa.

Badanie próbki wody przed odżelazianiem

Ponadnormatywne występowanie żelaza jest niepożądane zarówno w wodzie pitnej, jak i użytkowej. Aby dowiedzieć się, czy woda mieści się w normach, jeśli chodzi o jej skład chemiczny, należy zbadać pobraną próbkę. Usługi tego typu oferują między innymi specjalistyczne laboratoria, a także stacje sanitarno – epidemiologiczne w każdym mieście oraz firmy montujące odżelaziacze wody.

Na czym polega odżelazianie wody?

Odżelazianie wody polega na wytrąceniu z niej nadmiernych ilości związków żelaza i odfiltrowaniu ich za pomocą odpowiednio dobranego złoża w odżelaziaczu: BIRM, GREENSAND lub MTM. Wybór zależy od wyników fizykochemicznej analizy wody.

BIRMZłoże w postaci granulatu o właściwościach katalitycznych. Odmanganianie i odżelazianie przy jego zastosowaniu wymagają zachowania odpowiedniego pH wody. Filtr ten nie potrzebuje regeneracji. Nagromadzone zanieczyszczenia usuwane są z niego podczas płukania wstecznego.
GREENSANDZłoże utleniające i filtrujące otrzymywane z naturalnego produktu glaukonitu. Stosuje się je do usuwania z wody żelaza, manganu, siarkowodoru. Jego regenerację przeprowadza się za pomocą nadmanganianu potasu. Odżelazianie wody w tym przypadku nie wymaga korekty jej pH.
MTMZłoże do oczyszczania wody ze związków żelaza, manganu i z siarkowodoru, regenerowane – okresowo (w warunkach domowych) lub w sposób ciągły (przy zastosowaniach przemysłowych) – za pomocą nadmanganianu potasu. Opóźnienie lub brak regeneracji odżelaziacza może powodować trwałe uszkodzenie złoża.

Jak działają odżelaziacze wody?

Odżelaziacze wody to urządzenia działające ciśnieniowo lub grawitacyjnie. Najważniejszym ich elementem jest złoże filtracyjne oczyszczające wodę. Najpierw adsorbuje ono, a następnie utlenia niepożądane związki żelaza i / lub manganu. Cały proces odmanganiania czy też odżelaziania wody oraz regeneracji złoża jest automatyczny.

Najważniejsze parametry odżelaziaczy wody

PrzepływPodawany w metrach sześciennych na godzinę. Definiuje wydajność odżelaziacza wody.
Zdolność zatrzymania żelazaWydajność złoża filtrującego zastosowanego w odżelaziaczu. Wyrażana w gramach, wskazuje ilość zanieczyszczeń zatrzymywanych przez złoże bez konieczności jego regeneracji / płukania.

Dlaczego warto wybrać nasze odżelaziacze wody?

  • Nie wymagają obsługi, są automatycznie sterowane.
  • Mają wydajne złoża filtrujące i niskie koszty eksploatacji.
  • Działają skutecznie i niezawodnie.
  • Każdy odżelaziacz ma 3-letnią gwarancję.

Jak wyglądają odżelaziacze wody?

Odżelazianie 10 m3 / h
Fot. PROEKO. Odżelaziacz wody o przepływie 10 m3/h

Odżelazianie 20 m3 / h

Fot. PROEKO. Odżelaziacz wody o przepływie 20 m3/h

Odżelazianie 60 m3 / h

Fot. PROEKO. Odżelaziacz wody o przepływie 60 m3/h.

Więcej zdjęć -> Galeria zdjęć odżelaziaczy wody

Szczegółowe informacje o odżelaziaczach PROEKO

Więcej na temat odżelaziaczy i odżelaziania wody -> https://proekojp.pl/odzelazianie-wody/ oraz https://proekojp.pl/odzelaziacze-wody-do-celow-domowych/