,

Odżelaziacze wody do celów domowych

Jak działają odżelaziacze?

OdżelaziaczZwiązki żelaza oraz manganu pojawiają się w wodzie gruntowej w wyniku reakcji jakie zachodzą w skałach (wietrzenie) oraz dzięki naturalnemu rozkładowi substancji organicznych. Naleciałości niechcianych substancji są również wynikiem działalności przemysłu hutniczego, wydobywczego czy metalurgicznego. Problem ten jest szczególnie poważny w przypadku wód podziemnych, czyli wszystkich tych źródeł wody, gdzie woda jest pobierana bezpośrednio z gruntu np. domowe studnie. Zbyt duże nadwyżki soli manganu oraz żelaza mogą negatywnie wpłynąć na stan zdrowia oraz przyczynić się do usterek urządzeń elektrycznych typu sprzęt agd itd. Po wykryciu zbyt wysokich stężeń wcześniej wspomnianych metali należy dążyć do skutecznego wyeliminowania nadwyżek. Najszybszą i najprostszą drogę do uzyskania wody zdatnej do użytku będzie zainstalowanie systemu uzdatniającego wodę z ukierunkowaniem na odżelazianie wody.

Jak poznać, że woda wymaga odżelaziania

Korzystanie ze studni czy też z innego rodzaju źródła wody jest uwarunkowane otrzymaniem stosownego atestu/zezwolenia. W tym celu ujęcie wody musi być przebadane przez sanepid lub PZH. Głównym elementem takiego badania jest analiza składu wody oraz ocena jej stopnia używalności. Jeżeli w wyniku badań okaże się, że w wodzie występuje zbyt duże stężenie Fe (wg polskich norm zawartość żelaza nie może przekraczać 0,2mg/l) oraz Mn (0,05 mg/l) będzie trzeba się zmierzyć z tematem uzdatniania wody. Obecność żelaza i manganu można także stwierdzić organoleptycznie, ponieważ związki te wydzielają specyficzny, chemiczny zapach, poza tym zostawiają w ustach metaliczny posmak. Dodatkowe kłopoty z drożnością przewodów wodociągowych czy też częste usterki urządzeń gospodarstwa domowego mogą sugerować, że problem z wodą istnieje i może sprzyjać rozwojowi bakterii żelaziastych (w następstwie namnożenia się tego rodzaju skażenia może dojść do wytwarzania się rdzy gąbczastej lub nitkowej, a w konsekwencji do stałego uszkodzenia mechanizmów).

Najlepsze złoże w odżelaziaczu wody

Klasycznym rozwiązaniem, które znajduje zastosowanie zarówno w zakładach przemysłowych wymagających użycia uzdatnionej wody, jak i w domowym gospodarstwie domowym okazuje się instalacja wykorzystujące aktywne złoża filtracyjne np. katalityczne. Oczywiście dostępne są także inne sposoby odżelaziania wody, bez względu na zastosowaną metodę najważniejsze jest by sole żelaza i manganu zostały wstępnie utlenione, a następnie odfiltrowane na powierzchni złoża. Proces adsorpcji, a następnie katalitycznego utleniania żelaza i manganu wymaga niskiej prędkości wody podczas przepływu przez złoże, dlatego tak ważne jest odpowiednie dopasowanie mechanizmu do indywidualnego zapotrzebowania. Złoża kataliktyczne zazwyczaj składają się z piasku kwarcowego, węgla aktywnego oraz antracytowego oraz dolomitu. Można tam również doszukać się mieszanek brausztynu, piasku chalcedonitowego oraz zeolitu naturalnego. Każdy z tych elementów cechuje się innymi właściwościami fizycznymi, różnią się bowiem sferycznością, gęstością czy porowatością. Dzięki temu warstwy złoża są zróżnicowane i każda z nich odgrywa szczególną rolę w procesie filtracji. Większość odżelaziaczy jest obecnie bezobsługowymi stacjami, które montuje się tuż przy przyłączu wody. Dzięki temu w całym budynku można cieszyć się uzdatnioną i odżelazioną wodą.

Inne procesy biorące udział w odżelazianiu wody

Szczegółowa filtracja wody w celu wyeliminowania związków żelaza i manganu jest procesem skomplikowanym i wymaga specjalnej aparatury. W domach jednorodzinnych montowane są zazwyczaj urządzenia zamknięte (wykonane na bazie kompozytowych lub stalowych zbiorników ciśnieniowych). Odżelazianie wody jest procesem złożonym i podczas jego trwania dochodzi do kilku innych reakcji. Jedną z nich jest napowietrzanie wody z wykorzystaniem aeratorów. W przypadku domowych instalacji montuje się napowietrzacz tuż przed zbiornikiem hydroforowym. Kolejnym etapem jest alkalizacja, czyli dodanie do wody odpowiedniej dawki wapna, węglanu oraz wodorotlenku sodowego. Dzięki temu kwas siarkowy, który powstał podczas hydrolizy zostaje zneutralizowany i nie stanowi zagrożenia. Sedymentacja polega na gromadzeniu w jednym miejscu (zazwyczaj w zbiorniku hydroforowym) większych cząsteczek zanieczyszczeń w postaci osadu. Zbiornik należy co jakiś czas oczyszczać. Kluczowym w procesie odżelaziania jest etap filtracji. Całą technikę zamyka standardowa dezynfekcja wody.