Demineralizacja wody jest konieczna w wielu gałęziach przemysłu, między innymi: w farmacji, branży kosmetycznej, spożywczej, w elektronice, energetyce… Do uzyskania takiej zupełnie odsolonej wody o niskiej przewodności elektrycznej służą demineralizatory.

Urządzenia te gwarantują bardzo wysoki stopień czystości wody, która – jako całkowicie zdemineralizowana, czyli pozbawiona rozpuszczonych kationów i anionów – wykorzystywana jest w wielu procesach produkcyjnych oraz wszędzie tam, gdzie wysoka jakość wody zapewnia prawidłowe funkcjonowanie różnych urządzeń.

Na czym polega demineralizacja wody?

W skrócie rzecz ujmując, demineralizacja to proces prowadzący do oczyszczenia wody z soli. Odsolenie (czy też zasolenie) wody sprawdza się, badając stopień jej przewodności elektrolitycznej, mierzonej w miligramach soli spożywczej na jeden litr wody. Proces demineralizacji wody realizowany jest w oparciu o różne metody jej oczyszczania. Wśród najpopularniejszych technologii są: odwrócona osmoza, destylacja, elektrodejonizacja (EDI) oraz wymiana jonowa.

Jak działają demineralizatory?

Efektem działania demineralizatora jest woda, w której nie ma żadnych rozpuszczonych związków soli, a jony wodorotlenowe oraz wodorowe rozkładają się równomiernie pod względem liczebności. Najczęściej demineralizuje się wodę, stosując technologię jonowymienną, dzięki której można skutecznie usunąć praktycznie wszystkie rozpuszczone w wodzie substancje jonowe. Proces ten może przebiegać :

  • w układzie dwóch kolumn demineralizatora, w którym jedna wypełniona jest kwaśnym kationitem pracującym w cyklu wodorowym, a druga zasadowym anionitem pracującym w cyklu wodorotlenowym
  • lub w jednokolumnowym zbiorniku demineralizatora, w którym wymiana jonowa dokonuje się na mieszanym złożu filtracyjnym (kombinacja jonitów kwaśnych i zasadowych).

Najważniejsze parametry demineralizatorów

Przepływ wodyOkreśla wydajność demineralizatora wyrażaną w metrach sześciennych na godzinę.
Pojemność złożaWydajność złoża jonowymiennego zastosowanego w danym demineralizatorze.
Zużycie regenerantuPodawane w kilogramach zużycie substancji (kwas solny lub siarkowy) niezbędnej do cyklicznej regeneracji złoża w demineralizatorze, wpływające bezpośrednio na koszty jego eksploatacji.

Demineralizacja wody - demineralizatory

Dlaczego warto wybrać nasze demineralizatory?

  • Mają złoża filtrujące czołowych producentów żywic jonowymiennych (Purolite i Amberlite).
  • Mogą pracować bezobsługowo, w systemie półautomatycznym lub manualnym.
  • Są przystosowane do pracy okresowej lub ciągłej.
  • Poszczególne elementy systemów demineralizacji posiadają Świadectwa Wzorcowania.

Jak wyglądają demineralizatory?

Demineralizator o wydajności 3 m3 / h
Fot. PROEKO. Demineralizator wody o wydajności 3 m3/h

Demineralizator o wydajności 15 m3 / h
Fot. PROEKO. Demineralizator wody o wydajności 15 m3/h.

Więcej zdjęć -> Galeria zdjęć demineralizatorów

Szczegółowe informacje o demineralizatorach PROEKO

Więcej na temat demineralizatorów i demineralizacji wody -> https://proekojp.pl/demineralizacja-wody-koniecznosc-w-wielu-dziedzinach-przemyslu/