,

Demineralizacja wody – konieczność w wielu dziedzinach przemysłu

Przemysł farmaceutyczny, kosmetyczny czy też spożywczy w procesie wytwarzania swoich produktów potrzebuje całkowicie zdemineralizowanej wody. Przez to pojęcie rozumiemy wodę zupełnie pozbawioną rozpuszczonych kationów i anionów – czyli wody o niskiej przewodności elektrycznej. Woda zdemineralizowana stanowi także jeden z głównych elementów proceduralnych w takich dziedzinach gospodarki, jak przemysł elektroniczny czy energetyczny. Szerokie zastosowanie tak oczyszczonej wody sprawia, że badania nad demineralizacją wody ciągle się rozwijają, a sam proces jest w dalszym ciągu optymalizowany.

Na czym polega proces demineralizacji wody?

Upraszczając, demineralizacja prowadzi do separacji soli z wody. Odsolenie mierzy się za pomocą przewodności elektrolitycznej wody wyrażanej w mikrosimensach [µS/cm]. 1 mikrosimens jest równy zawartości 0,4 mg soli spożywczej odnotowanej w 1 litrze wody.

Metody wykorzystywane w procesie demineralizacji wody

Proces demineralizacji można przeprowadzić w oparciu o różne metody oczyszczania wody, które dobierane są odpowiednio po dokonaniu analizy zawartości soli w badanych próbkach. Tylko pełna analiza surowej wody zagwarantuje wybór najbardziej optymalnej metody, efektownej kosztowo oraz maksymalnie skutecznej. Czynnikami towarzyszącymi, które mogą mieć wpływ na dobór technologii są także: ilość czystej wody po zakończeniu procesu oraz jej jakości po opuszczeniu stacji demineralizacji. Wśród najpopularniejszych metod demineralizowania możemy znaleźć odwróconą osmozę, destylację, wymianę jonową oraz EDI (elektrodejonizację).

Elektrodejonizacja

Elektrodejonizacja, ze względu na wykorzystywany proces oraz małą szkodliwość dla środowiska naturalnego zasługuje na kilka słów rozszerzenia. EDI to zaawansowany technologicznie system, który jednocześnie wykorzystuje membrany oraz wymianę jonową w celu uzyskania wysokiej jakości wody. System uznawany jest za bardzo wydajny i jednocześnie przyjazny środowisku, ponieważ w procesie zużywa się ok. 90% mniej różnego rodzaju środków chemicznych. W zamian za to wykorzystywany jest prąd elektryczny oraz półprzepuszczalne membrany, które pozwalają przenikać przez siebie selektywnie wybranym jonom po uprzednim rozpoznaniu ich ładunku elektrycznego. System nie wymaga okresowej regeneracji, ponieważ prąd elektryczny odpowiada za odbudowę żywicy jonowymiennej.

Demineralizacja wody - schemat

Skutki stosowania demineralizatorów wody

Woda poddana procesowi demineralizacji w efekcie końcowym nie posiada żadnych rozpuszczonych związków soli. Cząsteczkami wody są jony wodorotlenowe oraz wodorowe, które pod względem liczebności rozkładają się równomiernie.