,

Odmanganianie wody – Skąd się bierze mangan w naszej wodzie i jak go usunąć?

Głównym celem uzdatniania jest przywrócenie wodzie jej walorów w celu swobodnego spożywania lub użytkowania. Jednym ze sposobów tego działania jest odmanganianie, które polega na ultenianiu związków manganu z surowej wody. Tak jak i większość zanieczyszczeń, mangan w wodzie znajduje się za sprawą skażeń przemysłowych odprowadzanych do wód powierzchniowych. W niewielkim stopniu jony tego pierwiastka chemicznego pojawiają się w wodzie także w wyniku rozpadu martwych roślin. Niektórzy badacze uważają także, że to wietrzenie i ługowanie skał magmowych oraz osadowych jest odpowiedzialne za pojawienia się manganu w zbiornikach wodnych.

Proces odmanganiania krok po kroku

Istotą odmanganiania jest utlenienie jonów Mn(II) do Mn(III). Wytrącony w ten sposób związek jest określany jako trudno rozpuszczalny, w wyniku takiej charakterystyki usunięcie go musi odbyć się na zasadzie filtracji. Odseparowane związki gromadzone są w złożach piaskowych oraz katalitycznych, a następnie eliminowane w procesie intensywnego płukania tych złóż. Ziarna złoża filtracyjnego muszą być w tej metodzie pokryte dwutlenkiem manganu. Nierzadko wymagane jest także użycie utleniaczy chemicznych.

Odmanganianie, a odżelazianie

Mangan, mimo iż jest go zdecydowanie mniej niż żelaza, może wyrządzić większe szkody w instalacjach i urządzeniach mających kontakt z nieuzdatnioną wodą. Jest bowiem sprawcą wszelkich czarnych nalotów oraz trudno usuwalnych osadów. Odmanganianie jest procesem podobnym do odżelaziania i bardzo często zostaje przeprowadzane w jednym urządzeniu. Dzieje się tak na przykład przy zasadowym pH – obydwie metody można wówczas przeprowadzić w jednostopniowej instalacji filtracji i areacji. W związku z tym, ze utlenianie manganu potrzebuje dużo więcej czasu niż utlenianie żelaza podczas stosowania wcześniej wspomnianych instalacji jednostopnowych możemy zaobserwować redukcję żelaza do poziomu mniejszego niż 0,2 mg/dm3 przy niewielkiej zmianie wartości manganu.

Popularne złoża wykorzystywane w procesie odmanganiania i odżelaziania

Popularnymi materiałami filtracyjnymi eliminującymi mangan, a przy okazji także żelazo są: złoża AG (naturalne pochodzenie, o dużej porowatości), złoża Brim (posiada duże właściwości katalityczne), złoża Greensand (naturalne pochodzenie, konieczna regeneracja).