,

Zmiękczanie wody – Różne zastosowanie zmiękczonej wody w przemyśle

Zapotrzebowanie na oczyszczoną oraz zmiękczoną wodę w różnych gałęziach przemysłu jest w dalszym ciągu bardzo duże. Fabryki wykorzystują ją nie tylko do zasilania kotłów parowych czy chłodnic, ale także jako niezbędny element roztworów, w których zachodzą reakcje chemiczne. Woda jest także niezbędna do zagwarantowania odpowiednich warunków sanitarnych zatrudnionej załogi. Ze względu na ogromne ilości potrzebnej wody, zakłady przemysłowe korzystają z tej zaczerpniętej bezpośrednio z rzek lub ujęć głębinowych. Pobrana woda nie jest wolna od zanieczyszczeń mechanicznych, organicznych, rozpuszczalnych gazów i innych pierwiastków. Dlatego uzdatnianie wody jest procesem koniecznym i stosowanym. Koszty instalacji aparatury, maszyn czy urządzeń oraz panujące standardy niosą ze sobą także inwestycję w zmiękczanie wody.

Na czym polega proces zmiękczania wody

Proces ten ma na celu wyeliminowanie twardości wody, która jest spowodowana nasyceniem wodorowęglanami wapniowymi oraz magnezowymi. Ich rozkład jest powolny i wiąże się z osadzaniem węglanów na ściankach zbiorników oraz rur doprowadzających. Obok tych związków powstaje również kamień kotłowy, a w następstwie wymienionych skutków ubocznych – zmniejszona przepustowość przewodów wodociągowych oraz dalsze zanieczyszczenia wody. Zbyt miękka woda gwarantuje stworzenie korzystnych warunków do rozwoju korozji całej instalacji. Odpowiednio dobrana technika uzdatniania wody może zażegnać problem.

Skutki nieusuwania kamienia kotłowego

Zarówno kamień kotłowy, jak i osadzający się muł są efektami stosowania zbyt twardej wody. Te uboczne defekty to ciała stałe, które powstają wewnątrz urządzeń wykorzystujących w swoich działaniach wodę. W dłuższym procesie eksploatacji doprowadzają do awarii i zasadniczo obniżają kulturę pracy instalacji. Kamień kotłowy jest bardzo słabym przewodnikiem ciepła. Jego długotrwałe nieusuwanie grozi przegrzewaniem się systemów, a co za tym idzie wstrzymaniem prac całego układu. Dlatego tak ważne jest by stale kontrolować twardość wody i reagować na nią instalując technologię zmiękczania.

Metody usuwania twardości wody

Do najczęściej polecanych technologii zalicza się: destylację, dekarbonizację, metodę sodowo-wapienną oraz metodę jonitową. Ta ostatnia polega na wykorzystaniu w procesie kationitów silnie kwaśnych, które zapewniają wymianę jonów wapnia i magnezu na jony sodu. Wykorzystanie w następnym kroku solanki pozwala na regenerację żywicy, która podczas wymiany jonowej zwyczajnie się wyczerpała. W ten sposób otrzymujemy zupełnie zmiękczona wodę, która po wymieszaniu w odpowiedniej proporcji z jej twardym odpowiednikiem stanie się idealna mieszanką do celów przemysłowych. Destylacja wykorzystuje proces odparowania oraz skraplania niechcianych składników wykorzystując ich różną lotność. Jest bardzo skuteczna ponieważ niemal całkowicie eliminuje sole. Na szeroką skalę jednak nie może być stosowana, co wyklucza ją z działania przemysłowego (zbyt wysokie koszty przeprowadzenia procedury). Dekarbonizacja jest technologią wykorzystującą mleko wapienne do wytrącenia związków wapnia oraz magnezu. Na uwagę zasługuje także metoda sodowo-wapienna, która dzięki wykorzystaniu wapna gaszonego oraz sody skutecznie eliminuje twardość przemijającą i trwałą wody. Osad przypominający szlam, który znajdujemy na dnie zbiorników, zawiera węglany wapnia i magnezu – główne elementy twardej wody.