,

Nanofiltracja – wykorzystanie nanotechnologii w procesach uzdatniania wody

Jednym z najmłodszych, a jednocześnie najbardziej wyrafinowanych sposobów na uzdatnianie wody surowej jest stosowanie w metodach membranowych nanotechnologii, która wykorzystując znaczenie każdego pojedynczego atomu jest w stanie uzdatnić nawet bardzo zanieczyszczoną wodę pitną i przemysłową. Obok innych rodzajów filtracji mechanicznej, to właśnie nanofiltracja jest obecnie najszerzej badana oraz rozwijana. Dzięki wykorzystaniu procesu dyfuzji oraz efektu sitowego technologia ta, pozwala na produkcję wody wysokiej jakości, pozbawionej mikrozanieczyszczeń organicznych oraz związków nieorganicznych. Mówi się, że nanofiltracja jest doskonałą alternatywą dla gospodarstw indywidualnych, dla których koszty podłączenia do centralnej sieci wodociągowej okazują się zbyt duże.

Zastosowanie nanofiltracji

Głównym celem nanofiltracji jest doprowadzenie do zmniejszenia poziomu zasolenia wody, ewentualnie na ograniczeniu składników organicznych występujących w wodzie surowej do zadowalającego poziomu. Technologia ta jest również praktykowana w stacjach zajmujących się zmiękczaniem wody do celów komunalnych oraz pozbywaniem się ubocznych produktów utleniania chemicznego. Skuteczność tej metody potwierdza także szerokie jej zastosowanie w różnego rodzaju dziedzinach gospodarki, w tym w rolnictwie, gdzie wykorzystywana jest do procesu usuwania pestycydów z wody gruntowej, metali ciężkich oraz azotanów. Od ponad 30-stu lat stanowi alternatywę dla procesów zmiękczania chemicznego oraz wymiany jonowej w metodach zmiękczania wody.

Nanofiltracja

Zalety stosowania nanofiltracji

Podobnie jak w przypadku innych metod stosujących technologię membran porowatych, nanofiltracja jest ceniona za zadowalającą skuteczność bez użycia dodatkowych środków chemicznych, zwłaszcza eliminację użycia kosztownych technik RO. Wartością dodaną korzystania z tego sposobu jest także relatywnie niskie zużycie energii oraz optymalnie zorganizowany proces przewodzenia.

Niskociśnieniowa odwrócona osmoza

Zakres filtracji stosowany w tej metodzie jest bardzo wysoki i wynosi od 0,001 do 0,01 µm skutecznie separując wirusy, związki organiczne oraz jony wielowartościowe od uzdatnionej wody. Do zamknięcia procesu w zadowalający dla użytkownika sposób wymagany jest zakres ciśnień w przedziale 5-10 bar. W potocznym języku laboratoryjnym nanofiltracja jest nazywana niskociśnieniową odwróconą osmozą, ponieważ to właśnie z tej metody uzdatniania wody została wyodrębniona.