,

Odżelazianie wody – Kolor żelaza w naszej wodzie

Surowa woda w chwili wpływu do stacji uzdatniającej niczym nie różni się od wody, którą stosujemy na co dzień. Jest przezroczysta, nie pachnie i wygląda na czystą. Dopiero w chwili zetknięcia z powietrzem, temperaturą, filtrem uzdatniającym zmienia się, wytrącają się z niej osady i cząsteczki, które mają szkodliwy wpływ na nasze zdrowie oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń. Gdy woda wymaga odżelazienia wytrącają się z niej rdzawe, brunatne osady. To znak, by jedna z poniżej opisanych metod znalazła swoje zastosowanie.

Metody stosowane w celu odżelazienia wody

Żelazo w wodzie występuje w różnorakiej postaci. Jeżeli jest to żelazo koloidowe, stosowną technologią do jego usunięcia będzie koagulacja, czyli doprowadzenie do zlepienia się cząsteczek w większe zespoły tzn. koagulat. W przypadku żelaza w postaci siarczanu – musi zostać wykorzystana technologia zwana dekarbonizacją wapnem (poprzez dodanie do wody odpowiedniej zawiesiny zawierającej od 1-5% wapna, czyli mleka wapiennego). Wymiana jonowa jest odpowiednia w sytuacji gdy mamy do czynienia z niewielką ilością tego pierwiastka chemicznego. Natomiast aeracja, czyli napowietrzenie wody, jest najbardziej skuteczna w przypadku odnotowania znacznej zawartości żelaza jonowego. Wartością dodaną ostatniego zabiegu jest także wyeliminowanie właściwości korozyjnych wody.

Złoża wykorzystywane w celu odżelazienia wody

W każdej z wymienionych technologii wytrącenie związków żelaza odbywa się na złożach filtracyjnych, na przykład kwarcowych lub multimedialnych. Typowy filtr odżelaziający w swojej budowie składa się z układu sterującego, zbiornika ciśnieniowego oraz właśnie złoża filtracyjnego. Jednostka sterująca odpowiada za wypłukiwanie odseparowanych zanieczyszczeń na drodze płukania wstecznego.

Elementy układu odżelaziania

Tradycyjny filtr ciśnieniowy w połączeniu z aeratorem stanowi typowy układ odżelaziania. To właśnie aerator ma za zadanie utlenienie żelaza drugiego stopnia do postaci FE+3. Dzięki takiej procedurze związki żelaza są trudno rozpuszczalne, w wyniku czego istnieje możliwość ich łatwej separacji za pomocą filtru ciśnieniowego. W efekcie finalnym woda posiada zawartość FE mniejszą niż 0,1 mg/dm3.

Konsekwencje rezygnacji z odżelaziania

Rezygnacja z systemów odżelaziających grozi nie tylko zdrowiu człowieka, ale także sprzyja uszkodzeniom instalacji oraz urządzeń, ponieważ powoduje ich zarastanie oraz nieestetyczne naloty i osady.