,

Destylacja wody – stosowany proces uzdatniania wody czy już zapomniany relikt

Proces destylacji wody jest jednym z najstarszych sposobów na uzdatnianie wody. Obecnie jego znaczenie jest marginalizowane ponieważ generuje niepotrzebne wydatki kosztowe, wymaga także dużo większych nakładów pracy i w efekcie końcowym jest nie efektywny jakościowo (wysokie normy dotyczące czystości roztworu). Nie mniej jednak pozwala na wyeliminowanie z wody zanieczyszczeń mikrobiologicznych, mechanicznych oraz pirogenów. Woda destylowana jest szeroko stosowana w farmaceutyce oraz analizie śladowej. Wykorzystuje się ją także w akumulatorach i żelazkach (zapobiega osadzaniu się kamienia).

Na czym polega system destylacji wody?

Cały proces opiera się na usunięciu zanieczyszczeń nielotnych wraz z parą wodną, która otrzymujemy poprzez podgrzewanie wody surowej w aparaturze sporządzonej ze szkła boro-krzemowego lub wykonanej ze stali nierdzewnej. Dwutlenek węgla czy amoniak nie mogą być w tym procesie zupełnie wyeliminowane, zostają bowiem po stronie wody oczyszczonej w minimalnych ilościach. Wszelkie inne substancje mineralne zostają usunięte. Cząsteczki wody surowej porwane wraz z parą nie zostaną przemycone do destylatu – odpowiada za to umieszczony w aparaturze deflegmator.

Elementy podstawowego systemy do destylacji wody

Podstawowa destylarka powinna składać się z kolby destylacyjnej, deflegmatora (kolumny rektyfikacyjnej), termometru, rurki służącej za wylot wody chłodzącej, chłodnicy oraz naczynia na destylat. Pod kolbą powinien znajdować się palnik, który zajmie się podgrzewaniem wody.

Rodzaje destylacji

Powszechne stosowanie destylacji prostej do oczyszczania wody oraz innego rodzaju cieczy zaowocowało powstaniem kilkunastu odmian metody tradycyjnej. Wśród najczęściej stosowanych warto wymienić destylację rzutową, wielostopniową, rektyfikację, azeotropową, zeotropową czy ekstrakcyjną. W farmaceutyce nadal popularnym sposobem do produkcji koncentratów witaminowych pozostaje destylacja molekularna.

Alternatywy dla destylacji

Metodami, które bazują na różnicowaniu temperatur przemian fazowych składników obok destylacji są także: wymrażanie frakcjonowane, frakcjonowana rekrystalizacja, sublimacja oraz piroliza (zwana także suchą destylacją).
Picie destylowanej wody i jej skutki na organizm człowieka?
Woda destylowana może być spożywana przez człowieka. W dłuższym okresie przyjmowania aqua destillata może jednak powodować demineralizację, całkowite wypłukanie organizmu z soli mineralnych oraz znaczne obciążenie organów wewnętrznych np. nerek.

Destylacja wody