Odwrócona osmoza to naturalna metoda filtrowania polegająca na oddzieleniu cząstek wody od rozpuszczonych w niej zanieczyszczeń. Osmotyczne oczyszczanie uważa się obecnie za jedną z najdoskonalszych metod dezynfekcji wody.

Proces ten ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, papierniczym, galwanicznym, w oczyszczalniach ścieków, odsalarniach wody, a także w warunkach domowych. Odwrócona osmoza w połączeniu z filtrowaniem węglowym i mechanicznym pozwala uzyskać wodę bez substancji jonowych, zanieczyszczeń organicznych, trujących związków chemicznych, metali ciężkich, bez bakterii i wirusów.

Na czym polega odwrócona osmoza?

W odwróconej osmozie cząstki wody oddzielają się od cząstek rozpuszczonych w niej niepożądanych substancji. Dzieje się tak dzięki przepuszczeniu uzdatnianej wody przez specjalną membranę, która jest przepuszczalna tylko dla cząstek wody, zatrzymuje natomiast wszystkie zanieczyszczenia i drobnoustroje. Proces filtracji wody rozpoczyna się już w momencie jej kontaktu z membraną. Ciśnienie dopływającej do membrany wody sprawia, że jej cząstki odprowadzane są przez membranę do roztworu o stężeniu mniejszym, wszelkie nieczystości natomiast są precyzyjnie odsączane po stronie roztworu o większym stężeniu. Membrana w osmotycznym oczyszczaniu wody działa jak tama, zapobiegając przedostawaniu się niechcianych substancji do zdezynfekowanej już wody.

Elementy systemu odwróconej osmozy?

Kluczowym elementem systemu odwróconej osmozy jest, wykonana z cienkiego poliamidu, półprzepuszczalna membrana o delikatnie porowatej strukturze, której właściwości decydują o powodzeniu procesu filtracji wody. Membrany te osiągają bardzo dobre wyniki eksploatacyjne. Są efektywne, odporne na działanie bakterii i chemicznie stabilne, neutralnie reagując na działanie utleniaczy zawartych w wodzie.

Efektywność odwróconej osmozy

Wydajność, czyli Ilość uzyskiwanej w procesie osmotycznego oczyszczania wody w danym czasie określa się w litrach lub metrach sześciennych na godzinę. Optymalną do takiej filtracji temperaturą wody jest 25 stopni Celsjusza. Niższy wynik może zmniejszać nieco wydajność membrany. Aby zoptymalizować działanie systemu odwróconej osmozy, warto połączyć go z dodatkowymi metodami filtrowania i na przykład przed oczyszczaniem osmotycznym przepuścić wodę przez filtr węglowy.
Filrt odwróconej osmozy

Dlaczego warto zdecydować się na osmotyczne oczyszczanie wody?

  • Odwrócona osmoza to skuteczny i wypróbowany sposób dezynfekcji.
  • Osmotyczne oczyszczanie wody jest też szybie i ekonomiczne.
  • Urządzenia są niezawodne, łatwe w obsłudze i ciche w działaniu.
  • Nie ma żadnych ograniczeń w ilości uzyskiwanej czystej wody.
  • System do odwróconej osmozy łatwo rozbudować o kolejne membrany, zwiększając jego wydajność.

 

Jak wyglądają systemy do odwróconej osmozy?

Odwrócona osmoza serii RO wydajność 4 m3/h montaż membran w pionie
Fot. PROEKO. Odwrócona osmoza serii RO, wydajność 4 m3/h, montaż membran w pionie.

Odwrócona osmoza serii RO wydajność 4 m3/h montaż membran w poziomie
Fot. PROEKO. Odwrócona osmoza serii RO, wydajność 4 m3/h, montaż membran w poziomie.

Więcej zdjęć -> Galeria zdjęć odwróconej osmozy

Szczegółowe informacje o systemach odwróconej osmozy PROEKO

Więcej na temat odwróconej osmozy -> https://proekojp.pl/procedura-filtracji-wody-w-odwroconej-osmozie/ oraz https://proekojp.pl/produkty/elementy-do-odwroconej-osmozy/