Oczyszczona woda do użytku domowego powinna być umiarkowanie miękka, a co za tym idzie powinna być pozbawiona kationów wapnia, magnezu oraz kationów innych metali ciężkich: żelaza, glinu, manganu. Składniki te, powodujące de facto, tworzenie się kamienia, mogą nie tylko uszkodzić systemy grzewcze zainstalowane w naszym domu, powodować straty energii podczas ich użytkowania (nawet 30-40 %), generować dodatkowe koszty ponoszone na środki czyszczące, ale przede wszystkim zaszkodzić naszemu zdrowiu.

O jakości wody oczyszczonej udostępnianej w naszych kranach świadczy jej mętność, barwa, zawartość żelaza ogólnego i chloru. Ogólnie rzecz biorąc nasz organizm potrzebuje żelaza do prawidłowego funkcjonowania. Jednak ponadnormatywne występowanie tego pierwiastka w wodzie jest niepożądane i należy dążyć do jego wytrącenia z wody użytkowej. Taki proces jest fachowo określany mianem odżelaziania i polega na doprowadzeniu jego rozpuszczalnych związków w formy rozpuszczalne, a następnie ich zatrzymanie na drodze filtracji na odpowiednim złożu w filtrze pospiesznym.

Oczyszczanie wody basenowej nie jest nowością na rynku usług związanych z uzdatnianiem wody, bowiem ten bardzo szybko się rozwija i ku uciesze amatorów domowych kąpielisk, zaskakuje coraz to nowszymi i rewolucyjnymi rozwiązaniami. Decydując się na budowę basenu w naszym ogrodzie powinniśmy zadbać o odpowiednią konserwację wody. W tym celu należy pomyśleć o mechanicznym oraz chemicznym uzdatnianiu wody basenowej. Niezbędne okazuje się zamontowanie filtrów mechanicznych, które umożliwiają częstą wymianę wody, przy jednoczesnym zachowaniu jej wysokiej jakości.