Odwrócona osmoza to naturalny proces, podczas którego następuje oddzielenie cząsteczek wody od rozpuszczonych w niej substancji. Głównym elementem systemu jest membrana TFC, przepuszczalna tylko dla cząsteczek wody. Połączenie jej wraz z filtrami węglowymi oraz mechanicznymi pozwala uzyskać wodę bez substancji jonowych, organicznych oraz bakterii i wirusów.

Odwrócona osmoza nie wymaga regeneracji. Niezwykle mała porowatość membran sprawia, że jest to najbardziej skuteczny znany sposób oczyszczania wody.

Na efektywność działania sytemu wpływ ma jakość zasilającej wody.

Systemy Odwróconej Osmozy serii RO to:

    Odwrócona osmoza

  • skuteczny i wypróbowany sposób oczyszczania wody
  • zespoły membran dla uzyskania najwyższej efektywności odsalania wody o najwyższych parametrach organoleptycznych i bakteriologicznych
  • brak ograniczeń co do ilości uzyskiwanej wody
  • ciche działanie
  • ekonomiczne sterowanie przepływem za pomocą wmontowanych zaworów egulacyjnych, umożliwiających kontrolę strumienia wody uzdatnionej (permeatu) i recyrkulacji
  • niezawodne i długie działanie za sprawą wytrzymałych obudów membran ze stali nierdzewnej
  • prosta i nieskomplikowana obsługa urządzeń
  • możliwość zwiększenia wydajności poprzez dołączenie dodatkowych elementów membranowych. Nie trzeba wymieniać całego urządzenia dla zwiększenia produkcji superczystej wody

Szczegółowe informacje w pliku poniżej.