,

Galwanizernia – Uzdatnianie wody w galwanizerni

Pomiędzy oczyszczaniem wody, a jej uzdatnianiem istnieją znaczące różnice. Najważniejsza z nich polega na tym, że pierwszy proces skupia się na przywróceniu wodzie (wodom opadowym czy ściekom) takiej jakości, by mogła być z powodzeniem zwrócona środowisku bez pogarszania jego stanu. Natomiast w przypadku procesu uzdatniania wody chodzi także o odbudowanie takich walorów wody, które umożliwiają jej dalsze użytkowanie. Dlatego w tym trudnym procesie należy wykorzystywać specjalistyczne filtry, umożliwiające redukcję jonów miedzi, niklu, cynku oraz chromu podczas transmisji wody do kanalizacji.

Zanieczyszczenia galwaniczne i ich wpływ na środowisko

W procesie produkcji powłok galwanicznych czy lakierniczych bez względu na wybór technologii, dochodzi do wydostawania się niebezpiecznych związków metali oraz przedostanie się ich do wody. Metale ciężkie wstępujące w wodzie są bardzo niebezpieczne dla środowiska naturalnego ponieważ zanieczyszczają nie tylko glebę z którą mają styczność, ale także powietrze, przenikają do roślin, zwierząt oraz organizmów ludzi. W konsekwencji mogą powodować choroby nowotworowe oraz przewlekłe choroby układu krążenia. Poza tym skutecznie uniemożliwiają samooczyszczenie się wody, zmieniają jej pH, ilość rozpuszczonego w niej tlenu itd. Dlatego tak ważne jest by w galwanizerni znajdował się demineralizator lub system filtracyjnego oczyszczania wody np. odwrócona osmoza. Wspólna praca filtrów mechanicznych oraz specjalnego roztworu elektrolitów (kąpiel galwaniczna) pozwala na usuwanie jonów Cu, Fe, Cr3+ czy Ni2+. W połączeniu z następnymi etapami tego recyklingu w efekcie końcowym uzyskujemy zneutralizowaną i bezpieczną dla środowiska wodę.

Metody stosowane w przemyśle galwanotechnicznym

W zakładach galwanotechnicznych prowadzone są różnego rodzaju metody dezaktywacji metali ciężkich. Bardzo często stosuje się procesy utleniania lub mieszania redukcji ścieków w celu wzajemnej neutralizacji i sedymentacji zawiesin. Ścieki są także czyszczone mechanicznie poprzez filtrację na dwóch filtrach żwirowych. Uzupełnienie procesu o węgiel aktywny oraz jonit selektywny przynosi dodatkowe korzyści, między innymi eliminację chromianów. W kolejnych etapach uzdatniania nie może również zabraknąć kationitow i anionitów. W przemyśle galwanotechnicznym stosuję się także odwróconą osmozę jako ostatni etap uzdatniania wody. Z technik membranowych równie popularna jest także mikrofiltracja. Uzyskany w trakcie procesu osad jest transmitowany z powrotem do zagęszczacza grawitacyjnego i stamtąd ostatecznie usuwany podczas odwadniania w prasie. Ścieki odprowadzane do wód powierzchniowych spełniają wszystkie normy dotyczące zawartości metali itd.

Dodatkowe zalety korzystania z systemów uzdatniających wodę w przemyśle galwanicznym

Systemy uzdatniające wodę w zakładach galwanotechnicznych dodatkowo przedłużają żywotność kąpieli galwanicznych, odzyskują metale (zwłaszcza chrom, nikiel czy srebro), demineralizują wodę oraz oczyszczają powietrze z par związków organicznych oraz pyłów. Potwierdzono także tezę, że oczyszczanie ścieków pogalwanicznych znacznie ogranicza zużycie wody (nawet do 80%), poprawia jakość wyrobów oraz minimalizuje ilość ścieków emitowanych do środowiska naturalnego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych w paragrafie 19 instruuje, że „wymagania w zakresie unieszkodliwiania zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach galwanicznych, a także sposób zagospodarowania tych zanieczyszczeń określają przepisy dotyczące ochrony środowiska”, gdzie czytamy iż mechanizmy opisane powyżej są obowiązkowe.