W niektórych procesach produkcyjnych stawiany jest wymóg dostarczenia wody o bardzo wysokim stopniu czystości, często całkowicie zdemineralizowanej, m.in.: w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, elektroniczny, energetycznym (woda dla kotłowni parowych), w analityce laboratoryjnej, technice klimatyzacyjnej,w lecznictwie, a także wszędzie tam, gdzie wysoka jakość wody gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie urządzeń.

DemineralizatorW procesach uzdatniania i demineralizacji wody w oczyszczaniu wody wodociągowej proponujemy technologie jonowymienne. Dzięki tej metodzie można usunąć z wody praktycznie wszystkie rozpuszczone substancje jonowe. Wymiana jonowa jest przeprowadzana w układzie dwóch kolumn. Jedna jest wypełnionym silnie kwaśnym kationitem pracującym cyklu wodorowym, a druga anionitem (silnie zasadowym) pracująca w cyklu wodorotlenowym. Technologia ta wymaga rozbudowy instalacji o układy magazynowania i dystrybucji NaOH i HCl celem regeneracji złóż oraz neutralizacji ścieków poregeneracyjnych.

Demineralizację wykorzystuję się również do oczyszczania ścieków w obiegu zamkniętym.

Do demineralizacji oferujemy również systemy odwróconej osmozy.

Możemy tez zastosować wymianę jonową na złożu mieszanym. Złoże mieszane to kombinacja jonitów, składająca się z kationitów silnie kwaśnych i anionitów silnie zasadowych. Wymianę na złożu mieszanym przeprowadza się w zbiorniku jednokolumnowym.

Stosujemy złoża czołowych producentów żywic jonowymiennych Purolite i Amberlite.

Proponujemy urządzenia, które mogą funkcjonować
– w pełnej automatyce po zadanej przewodności wody,
– w półautomatyce – należy w tym przypadku uruchomić urządzenie guzikiem po przekroczeniu zadanej przewodności wody
– manualnej – pełne ręczne sterowanie,
Jak również w układach do pracy ciągłej (typu Duet)

Poniżej świadectwa wzorcowania konduktometru MSC-301 oraz stosowanego czujnika konduktometrycznego w naszych systemach demineralizacji wody. Wzorcowanie zostało wykonane przez laboratorium Pehametrii i Wiskozymetrii LabStand, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AP 021

Szczegółowe informacje w plikach poniżej.