,

Demineralizacja wody w układzie dwóch kolumn

W przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy też kosmetycznym wymagane jest, by w procesach produkcyjnych brała udział tylko woda o najwyższym stopniu czystości. Aby uzyskać zadowalające parametry fizyko-chemiczne zakłady przemysłowe często decydują się na instalacje systemów demineralizacyjnych, ponieważ tylko one gwarantują wyeliminowanie wszelkich kationów, anionów, krzemionki oraz rozpuszczonych związków organicznych. Woda uzyskana w procesie demineralizacji cechuje się przewodnictwem właściwym na poziomie poniżej 1 μS/cm, z możliwością obniżenia tego parametru do poziomu poniżej 0,1 μS/cm (za sprawą dodatkowego montażu wymienników dwujonitowych).

Rodzaje wymienników

Rozróżniamy 4 podstawowe systemy demineralizacji wody, które dobiera się odpowiednio po wstępnej analizie wymagań technologicznych oraz parametrów zdemineralizowanej wody. Dodatkowo należy pamiętać o wyposażeniu systemów w wysokojakościowe żywice jonowowymienne, ponieważ to one decydują w dużej mierze o poprawności i płynności działania technologii.

Demineralizacja wody metodą jonową

Jedną z najpopularniejszych metod przeprowadzania demineralizacji jest wykorzystanie technologii jonowej w układzie dwóch kolumn. Taką wielką popularność zyskały dzięki dużej skuteczności w usuwaniu rozpuszczonych substancji jonowych. Procedowanie przebiega na wypełnieniu każdej z kolumn innego rodzaju roztworem – jedna kationitem o odczynie silnie kwaśnym, a druga anionitem silnie zasadowym. Dzięki temu, że pierwsza kolumna pracuje w cyklu wodorowym, a druga wodorotlenowym proces demineralizacji przebiega sprawnie i bardzo efektywnie.
Tę samą metodę wykorzystuje się również w demineralizacji wody w układach zamkniętych. Najszersze spektrum działania przybiera w galwanizerniach, w których to bierze udział w wielu procesach produkcyjnych. Największą zaletą tego rozwiązania jest redukcja ilości zużywanej wody w codziennych czynnościach.
System demineralizacyjny dedykowany zakładom przemysłowym powinien być w pełni zautomatyzowany (sygnalizacja uzyskania odpowiedniej przewodności wody) lub zpółautomatyzowany (uruchomienie przyciskiem).

demineralizatory

fot. Kierunek energetyka.pl

Zalety wykorzystania urządzeń demineralizacyjnych wody na przykładzie stacji w Puławch
W ostatnim czasie ze środków Unii Europejskiej dokonano modernizacji oraz rozbudowy Stacji Demineralizacji Wody w Puławch. Przeprowadzone badania wykazały, że zmniejszono ilość zużytej na potrzeb własne wody niemal o 90%. Dodatkowo zużycie HCI spadło o 11%, a NaOH o 33%. Zmarginalizowano również zrzut ścieków i ograniczono jego ilość o 90%.