,

Odżelazianie wody

Dlaczego warto odżelaziać wodę?

O jakości wody oczyszczonej udostępnianej w naszych kranach świadczy jej mętność, barwa, zawartość żelaza ogólnego i chloru. Ogólnie rzecz biorąc nasz organizm potrzebuje żelaza do prawidłowego funkcjonowania. Jednak ponadnormatywne występowanie tego pierwiastka w wodzie jest niepożądane i należy dążyć do jego wytrącenia z wody użytkowej. Taki proces jest fachowo określany mianem odżelaziania i polega na doprowadzeniu jego rozpuszczalnych związków w formy rozpuszczalne, a następnie ich zatrzymanie na drodze filtracji na odpowiednim złożu w filtrze pospiesznym.

Skąd bierze się żelazo w naszej wodzie?

Woda udostępniona przez sieci wodociągowe jest uzdatniona, jednak zła kondycja instalacji wodociągowej (skorodowane zbiorniki, rury itd.) oraz czynniki przemysłowe są odpowiedzialne za wtórne zanieczyszczenie wody, a co za tym idzie za pojawienie siś w niej zbyt dużej ilości żelaza, która jest niebezpieczna dla naszego zdrowia, poza tym powoduje rdzewienie sanitariatów i powstawanie na nich nieestetycznych, żółtych zacieków. Są to główne powody dla których inwestycja w sprawny system odżelaziania wody w naszym domu jest zupełnie usprawiedliwiona.


Sprawdź nasz produkt: odżelaziacze wody


Złoża, które umożliwiają odżelazianie

Wśród złóż, które są wymagane podczas odżelaziania do najbardziej znaczących zaliczamy: BIRM, GREENSSAND oraz MTM. Pierwsze z nich charakteryzuje się właściwościami katalitycznymi, już podczas pierwszego płukania wstępnego można odnotować usunięcie nagromadzonych zanieczyszczeń. Aby jednak odmanganianie odbyło się w całości, nierzadko należy dokonać korekty pH wody. Greensand to złoże jednocześnie utleniające i filtrujące. Ten subprodukt glaukonitu jest bardzo skuteczny w oczyszczaniu wody ze zbędnych związków żelaza, manganu czy siarkowodoru. Nie jest tutaj wymagana, tak jak w przypadku Birmy, korekta odczynu pH wody. Ostatnim złożem godnym uwagi jest złoże MTM, które podobnie jak Greensand jest wyspecjalizowane w eliminowaniu żelaza, manganu oraz siarkowodoru. Użytkowanie w obu przypadkach jest bardzo podobne, odżelazianie może być przeprowadzane w sposób ciągły lub okresowy.

Odżelaziacze wody

Decydując się na instalacje odżelaziacza w domu oczekujemy jednego – czystej wody w kranie. Odżelaziacze wody to urządzenia filtracyjne, które mogą działać ciśnieniowo lub grawitacyjnie. Filtry te wypełnione są odpowiednim złożem filtracyjnym, które oczyszcza wodę z niechcianych związków, w tym z pierwiastka żelaza. Materiał filtrujący (złoże) musi być wypracowany, to znaczy musi posiadać ziarenka pokryte tlenkami żelaza lub manganu, ponieważ proces odżelaziania i odmanganiania są ze sobą ściśle powiązane, niejednokrotnie zachodzą jednocześnie. Takie złoże może sprawnie adsorbować, a następnie utleniać niechciane związki.
Proces filtrowania wody, skład samej cieczy czy inne techniczne uwarunkowania nie powinny zaprzątać nam głowy. Dlatego na rynku są dostępne odżelaziacze w pełni zautomatyzowane, bezobsługowe, które charakteryzuje się wysokowydajnymi złożami, a przez to wieloletnią efektywnością.