,

Filtry wody do galwanizerni

Tak jak w każdym przemyśle, w galwanizerniach użycie wody ma kluczowe znaczenie w procesie technologicznym. Wykorzystuje się ją bowiem głównie do końcowych lub międzyoperacyjnych płukań. Unormowania prawne dotyczące ochrony środowiska naturalnego szczegółowo opisują obraz zachowań z zanieczyszczeniami wynikającymi z obróbki chemicznej lub elektrochemicznej. Wśród nakazu minimalizacji szkodliwych emisji do środowiska można znaleźć także odniesienia do zawracania strumieni odpadowych czy ograniczenia zużycia reagentów. Dlatego coraz częściej właściciele galwanizerni szukają rozwiązań dla uporania się z odpadami i zanieczyszczeniami. Inwestycje idą w kierunku unowocześnienia parku maszynowego, w tym zwłaszcza filtrów oraz urządzeń przedłużających żywotność kąpieli galwanicznych, odzyskujących metale takie jak chrom, nikiel, cynk czy miedź z kąpieli płuczących. Nowoczesne filtry dedykowane do galwanizerni obecnie zajmują się nie tylko oczyszczaniem ścieków galwanicznych, ale także odzyskiem wody ze ścieków technologicznych, oczyszczaniem kąpieli odtłuszczających oraz demineralizacją użytej wody.

Korzyści płynące z wtórnego wykorzystywania wody

Filtry przeznaczone do pracy w galwanizerniach najczęściej wykorzystują techniki membranowe, które są na tyle skuteczne, że umożliwiają ograniczenie zużycia wody nawet o 70-85%. Układ oczyszczania ścieków pogalwanicznych wyposażony w selektywne żywice jonowymienne umożliwia także poprawę jakości wyrobów (które najczęściej są elementami konstrukcyjnymi pojazdów odpowiednio zabezpieczonymi poprzez nałożenie powłok galwanicznych). Wartością dodaną, ale równie ważną jest zapewnienie odpowiedniej ochrony środowisku naturalnemu, poprzez ograniczenie emisji szkodliwych ścieków oraz zwiększenie bezpieczeństwa środowiska pracy.

Wymiana jonowa w procesach oczyszczania ścieków galwanicznych

Jonity wykorzystywane w układach filtrujących ścieki pogalwaniczne spełniają dwojakie funkcji. W pierwszej kolejności demineralizują wodę wodociągową, jak powszechnie znane elementy systemów dejonizujących. Odkryto jednak ich drugą funkcjonalność, mianowicie oczyszczają ścieki pogalwaniczne dzięki wykorzystaniu płuczek. Tak pozyskana oczyszczona woda wraca do obiegu procesowego by zostać ponownie wykorzystana. Oczyszczanie odbywa się dzięki wypełnieniu jonitów węglem aktywnym (który doskonale radzi sobie z zatrzymywaniem zanieczyszczeń o charakterze organicznym oraz mechanicznym) w jednej kolumnie, w pozostałych dwóch umieszczone są kationity oraz anionity. Jonity muszą być co jakiś czas regenerowane specjalnymi roztworami. Wysiłek się jednak opłaca. Ta technologia pozwala na bardzo dużą oszczędność w zużyciu wody w codziennych pracach.

Zużycie energii i wody w procesach galwanicznych

W galwanizerniach największym kosztem stałym jest poniesienie wydatków związanych z energią elektryczną. Jest ona bowiem niezbędnym elementem w elektromechanicznych procesach obróbki powierzchniowej, wykorzystuje się ją także w technikach ogrzewania i chłodzenia kąpieli technologicznych, oraz przede wszystkim do zasilania urządzeń osprzętu technologicznego – filtrów, suszarek czy pomp, narzędzi wentylacyjnych oraz wyciągowych. Zużycie energii w galwanizerni średniej wielkości szacuje się na ok 1000 -1600 MWh na rok. Część z tego pochłaniają z pewnością urządzenia uzdatniające wodę, która w procesach galwanicznych ulega znacznemu zanieczyszczeniu. Zastosowanie nowoczesnych stacji filtrujących gwarantuje obniżenie kosztów poniesionych na energię elektryczną, ponieważ nowe zastosowania technologiczne oszczędzają ją w każdym momencie swojego działania.

Gospodarka wodno-ściekowa w galwanizerni