W przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy też kosmetycznym wymagane jest, by w procesach produkcyjnych brała udział tylko woda o najwyższym stopniu czystości. Aby uzyskać zadowalające parametry fizyko-chemiczne zakłady przemysłowe często decydują się na instalacje systemów demineralizacyjnych, ponieważ tylko one gwarantują wyeliminowanie wszelkich kationów, anionów, krzemionki oraz rozpuszczonych związków organicznych. Woda uzyskana w procesie demineralizacji cechuje się przewodnictwem właściwym na poziomie poniżej 1 μS/cm, z możliwością obniżenia tego parametru do poziomu poniżej 0,1 μS/cm (za sprawą dodatkowego montażu wymienników dwujonitowych).

 

W przemysłowym oczyszczaniu wody najważniejszym elementem determinującym wybór odpowiedniej metody jej oczyszczania jest analiza pochodzenia wody. To od jej parametrów fizykochemicznych oraz docelowego przeznaczenia zależeć będzie, która z ogólnodostępnych metod okaże się najskuteczniejsza i najbardziej wydatna, biorąc pod uwagę osiągi stacji uzdatniającej. Większość firm, które zajmują się oczyszczaniem wody do celów przemysłowych po wywiadzie obejmującym powyższe aspekty opracowują najbardziej efektywną technologię oraz wdrażają ją w życie. Jednym ze sposobów na uzyskanie ultraczystej wody jest zamontowanie układu destylarek, które w szybkim czasie pozbędą się szkodliwych bakterii, wirusów, substancji chemicznych czy nawet metali ciężkich.

 

O ile oczyszczanie wody do celów spożywczych jest w XXI wieku naturalnym zjawiskiem, o tyle dezynfekcja wody wykorzystywanej w przemyśle czy użyciu procesowym nadal dla wielu firm stanowi wyzwanie. Wymogi prawa polskiego oraz europejskiego jednak nakazują, by wszelka woda użytkowa podlegała procesowi oczyszczania. Do dyspozycji przedsiębiorców dostępnych jest wiele metod dezynfekcji wody. Wśród nich wymienia się destylację, odwróconą osmozę czy dezynfekcję lampami ultrafioletowymi. Podczas wyboru odpowiedniej metody należy kierować się nie tylko efektywnością ekonomiczną, ale także stopniem nieinwazyjności w struktury środowiska naturalnego.

 

Odwrócona osmoza jest uważana za najdoskonalszą metodę dezynfekcji wody oraz przystosowania ją do warunków użyteczności przez człowieka. W szerokim, przemysłowym zastosowaniu używana jest w oczyszczalniach wody, odsalarniach oraz w fabrykach zajmujących się produkcją towarów spożywczych, papierniczych oraz galwanicznych. Swoje zastosowanie znalazła także w oczyszczalniach miejskich, gdzie odpowiada za zatężanie i oczyszczanie ścieków przemysłowych. Oczywiście wykorzystuje się ją również w warunkach domowych, jednak eksperci uważają, że z powodu małej różnicy ciśnień w instalacjach domowych koszt odzyskania oczyszczonej wody jest zbyt wielki. Sytuacja w ośrodkach przemysłowych wygląda o wiele lepiej pod kątem efektywności kosztowej.

 

Postęp cywilizacyjny, a wraz z nim technologiczny umożliwia rozwiązanie niemal każdego problemu z wodą. Specyfikacje filtrów czy też całych systemów uzdatniających wodę są stale udoskonalane by nieść pomoc indywidualnym użytkownikom czy też odbiorcom przemysłowym. Wiele segmentów działalności gospodarczej korzysta z wysoko wyspecjalizowanych stacji uzdatniania wody, by ich procesy przemysłowe funkcjonowały bez zarzutu i nie musiały borykać się z problemami rozpuszczonych cząsteczek żelaza, manganu, nierozpuszczonych ciał stałych czy też innego rodzaju skażeń biologicznych. Stacje uzdatniania wody eliminują także problem wysokiej twardości wody oraz wszelkie posmaki, zabarwienia czy zapachy występujące w wodzie.

 

Woda, która zawiera w swoim składzie zbyt duże ilości rozpuszczonych soli wapnia, magnezu oraz metali wielowartościowych określana jest jako „twarda woda”. Problem ten istnieje także w Polsce, dlatego coraz częściej gospodarstwa indywidualne, jak i zakłady przemysłowe inwestują w zmiękczacze wody. Jest to konieczny proces, ponieważ użytkowanie wody o zbytniej twardości grozi uszkodzeniem urządzeń czy maszyn, z którymi ciecz ma kontakt. Uczestnictwo takiej wody w procesach produkcyjnych jest również zjawiskiem wysoko niepożądanym.

 

Jeżeli pobierana woda na pierwszy rzut oka jest bezbarwna, a po chwili kontaktu w powietrzem przybiera brunatno-pomarańczowe odcienie możemy być pewni, że zawiera szkodliwe dla zdrowia cząsteczki żelaza, które w wodzie występują w dwóch formach. Mogę mieć postać jonów dwuwartościowych lub trzywartościowych (Fe) / czterowartościowych (Mn). W obu przypadkach są one rozpuszczalne w wodzie. By korzystać z zasobów czystej wody pobieranej z wód podziemnych oraz infiltracyjnych zaopatrzenie w odżelaziacze wody wydaje się niezbędne. Tylko tego typu urządzenia mogą usunąć zbyt wysokie stężenia żelaza (do 20g/m3) oraz manganu (do 3 g/m3). Są skuteczne także w walce z siarkowodorami. Alternatywą dla tego typu procesu jest filtracja, koagulacja (np. koagulantem glinowym lub wapnem) lub sedymentacja, która doskonale radzi sobie z usuwaniem wytrąconych związków wodortlenków żelaza (III).

 

Tak jak w każdym przemyśle, w galwanizerniach użycie wody ma kluczowe znaczenie w procesie technologicznym. Wykorzystuje się ją bowiem głównie do końcowych lub międzyoperacyjnych płukań. Unormowania prawne dotyczące ochrony środowiska naturalnego szczegółowo opisują obraz zachowań z zanieczyszczeniami wynikającymi z obróbki chemicznej lub elektrochemicznej. Wśród nakazu minimalizacji szkodliwych emisji do środowiska można znaleźć także odniesienia do zawracania strumieni odpadowych czy ograniczenia zużycia reagentów. Dlatego coraz częściej właściciele galwanizerni szukają rozwiązań dla uporania się z odpadami i zanieczyszczeniami. Inwestycje idą w kierunku unowocześnienia parku maszynowego, w tym zwłaszcza filtrów oraz urządzeń przedłużających żywotność kąpieli galwanicznych, odzyskujących metale takie jak chrom, nikiel, cynk czy miedź z kąpieli płuczących. Nowoczesne filtry dedykowane do galwanizerni obecnie zajmują się nie tylko oczyszczaniem ścieków galwanicznych, ale także odzyskiem wody ze ścieków technologicznych, oczyszczaniem kąpieli odtłuszczających oraz demineralizacją użytej wody.