Proekojp - uzdatnianie wody

Dezynfekcja wody-Lampy UV

Wody naturalne zawierające bakterie i wirusy powinny być podane dezynfekcji. Proces ten jest niezbędny w cyklu produkcyjnym w przemyśle spożywczym, mięsnym, piwowarskim, w rozlewniach napojów a także przy obróbce owoców i warzyw. Dezynfekcja jest niezbędna na terenie basenów kąpielowych, w uzdrowiskach i sanatoriach, w obiegu chłodniczym.
Dezynfekcję wody należy przeprowadzić w takim stopniu, aby użyta woda pozbawiona była substancji chorobotwórczych.

Jednym ze skutecznych sposobów jest zastosowanie lamp UV.

Parametry, które należy uwzględnić przy doborze urządzenia UV:

    Dezynfekcja wody - Lampy UV
  • przepływ wody w m3/h
  • przejrzystość mechaniczną wody
  • temperaturę i ciśnienie wody
  • wymaganą skuteczność dezynfekcyjną w zależności od zastosowań – dawka UV
  • ilość wolnego miejsca do montażu
  • dopuszczalny spadek ciśnienia na urządzeniu

Możemy Państwu zaproponować lampy firmy R-CAN o przepływach od 0,12 m3/h do 22,8 m3/h

Szczegółowe informacje w pliku poniżej.

lampy_UV.pdf [988 KB]