Przy ujęciach wody podziemnej położonych w sąsiedztwie nieszczelnych szamb, w okolicach obszarów rolniczych silnie nawożonych i gospodarstw hodowlanych mogą pojawić się problemy związane z zanieczyszczeniami azotanami. Jony te niekorzystnie wpływają na zdrowie człowieka. Wywoływać mogą choroby niedokrwienne i nowotworowe.

Azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych (anionitach). Regenerację tych złóż przeprowadza się roztworem soli kuchennej (NaCl). Tego typu systemy powinny pracować w cyklu ciągłym w pełnej automatyce.

Innym sposobem usuwania azotanów (jak również innych soli) jest częściowa demineralizacja wody metodą odwróconej osmozy.

Zalety naszych systemów usuwania azotanów:

  • Bezkorozyjna obudowa
  • Żywotność złoża do 20 lat
  • Utwardzany zbiornik o zwiększonej wytrzymałości
  • Bezobsługowe działanie(sterowanie czasowe bądź objętościowe)
  • Tania eksploatacja
  • Obejście głowicy pozwalające na pobór wody w trakcie regeneracji
  • Możliwość sterowania ilością soli używanej do regeneracji oraz wody w cyklu między regeneracyjnym
  • Krótki czas regeneracji

Szczegółowe informacje w plikach poniżej.