Oferujemy technologie jonowymienne w procesach uzdatniania i demineralizacji wody, przetwarzania ścieków galwanicznych zawierających metale ciężkie, cyjanki w celu odzyskania zawartych w nich związków chemicznych oraz radykalnego obniżenia zużycia wody w procesie technologicznym.

Zastosowanie naszych urządzeń obniża zużycie wody do 95%.

Stosowane złoża należą do czołowych producentów żywic jonowymiennych Purolite lub Amberlite. Kolumny dejonizacyjne wykonane są z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, odporne na ciśnienie do 8 atm.

Urządzenia demineralizacyjne mogą być stosowane do demineralizacji wody wodociągowej oraz do oczyszczania ścieków galwanicznych:

1. Oczyszczanie kwaśnych ścieków zawierających Cu+2, lub Ni+2, lub Cr+3, lub Zn+2, składających się z trzech rodzajów złóż jonowymiennych; w skład zestawu wchodzi konduktometr progowy do pomiaru jakości wody oraz pompa do obiegu zamkniętego.

2. Oczyszczanie ścieków chromowych Cr+6 i Cr+3 , lub cynkowych alkalicznych, lub cyjankowych składających się z czterech rodzajów złóż jonowymiennych; w skład zestawu wchodzi również konduktometr progowy do pomiaru jakości wody oraz pompa do obiegu zamkniętego.

Wybór technologii zależy od procesów, kąpieli stosowanych w galwanizerni.

Do końcowego oczyszczania ścieków stosujemy filtry specjalistyczne do usuwania metali ciężkich.

PROCES REGENERACJI:

Czas, po którym należy przeprowadzić regenerację kolumn zależy od objętości kąpieli galwanicznej oraz płuczki. Dla objętości kąpieli galwanicznej około 1,5-2 m3 oraz płuczki 1,5-2 m3 średnio regeneracja jest przeprowadzana co 1-2 miesiące w zależności od wynoszonych elementów z kąpieli.

Urządzenia mogą być regenerowane manualnie przy nadzorze pracownika lub automatycznie. Czas regeneracji około 2-3 godzin jednego zestawu. Po skończonej regeneracji uzyskujemy około 30-50 litrów ścieków, które możemy utylizować lub nawrócić do procesów galwanicznych. W ten sposób możemy uzyskać obieg zamknięty występujących metali ciężkich w kąpielach galwanicznych.

Szczegółowe informacje w pliku poniżej.