Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi („Usługa”) przez PROEKO Jacek Pronobis, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, przy ulicy Srebrzyńskiej5/7, zwaną dalej Proeko.
Usługa polega na prowadzeniu serwisu internetowego www.proekojp.pl („Serwis”).
Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi użytkownik zobowiązany jest zapoznać się treścią Regulaminu i zaakceptować wszystkie jego postanowienia. Niezaakceptowanie przez użytkownika regulaminu oznacza brak możliwości korzystania przez użytkownika z Usługi w tym również Serwisu.
Proeko zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich parametrów technicznych i funkcjonalności Serwisu, czasowego lub całkowitego wyłączenia Serwisu.
Proeko zastrzega sobie prawo odebrania użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu w każdym czasie bez podawania przyczyn.
Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

DANE OSOBOWE

Zasady dotyczące przechowywania i zarządzania danymi osobowymi oraz informacjami poufnymi są określone w polityce prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszelkie reklamacje odnośnie funkcjonowania Serwisu, informacje o naruszeniach przez użytkowników Serwisu Regulaminu, można zgłaszać na adres korespondencyjny Firmy.
Regulamin lub warunki korzystania z Serwisu może ulec zmianie w dowolnym czasie. Skuteczne wprowadzenie zmiany w Regulaminie dokonuje się z chwilą opublikowania w Serwisie nowego brzmienia Regulaminu. Użytkownik wyraża zgodę na taki wprowadzenia zmiany i powiadomienia o wprowadzonej zmianie.
Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014 roku.

Właścicielem i operatorem Serwisu jest:
PROEKO Jacek Pronobis

ul. Srebrzyńska 5/7
95-050 Konstantynów Łódzki

NIP: 661-156-38-82