Filtracja mechaniczna służy do usunięcia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń stałych, takich jak piasek, blaszki rdzy, resztki materiałów uszczelniających. Pozwala to na ochronę przewodów oraz zainstalowanej armatury przed zakłóceniami w działaniu oraz korozją.

Filtr węglowy

Filtry mechaniczne, które oferujemy, charakteryzują się:

 • Specjalnymi złożami filtracyjnymi oraz ich wysoką sprawnością
 • Możliwością płukania ręcznego przy zamontowaniu dodatkowych zaworów (urządzenie seryjne bez orurowania i ozaworowania)
 • Zbiornikami o zwiększonej wydajności
 • Wysoką niezawodność i skuteczność – gwarancja do 3 lat
 • Możliwością eksploatacji złoża przez wiele lat

Filtracja na węglu aktywnym ma na celu poprawę jakości wody pod względem jej walorów smakowych, zapachowych oraz jej barwy. Filtracja na węglu aktywnym powinna być poprzedzona filtracją mechaniczną.

FILTER AG – złoże w postaci granulatu o dużej porowatości. Dwutlenek krzemionki jest jego głównym składnikiem. Charakteryzuje się lekkością podłoża podczas płukania wstępnego, jego długość trwania jest znacznie zredukowana, małymi spadkami ciśnienia podczas filtracji.

Filtry węglowe,które oferujemy, charakteryzują się:

 • Wysoką sprawnością filtracji
 • Możliwością płukania ręcznego przy zamontowaniu dodatkowych zaworów (urządzenie seryjne bez orurowania i ozaworowania)
 • Wysoka niezawodnością i skutecznością
 • Zbiornikiem o zwiększonej wytrzymałości z włókien szklanych
 • Gwarantowana jakością wody
 • Dzięki zastosowaniu żwirowej podsypki większa skuteczność płukania

Szczegółowe informacje w plikach poniżej.