Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Program regionalny

Mobilne laboratorium badania wody i ścieków

Firma PROEKO Jacek Pronobis w związku z dynamicznym rozwojem znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.
Oś priorytetowa III: gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
Działanie III.3 Rozwój B + R w przedsiębiorstwach
Nr konkursu: RPLD.03.03.00-3/11
Nr i data złożenia wniosku o dofinansowanie: WND-RPLD.03.03.00-00-030/11 , złożony w dniu 30 czerwca 2011 r.
Tytuł projektu: Mobilne laboratorium badania wody i ścieków.

Wychodząc na przeciw potrzebom rynku w dziedzinie uzdatniania wody, firma posiada specjalny samochód wyposażony w specjalistyczny sprzęt laboratoryjny. Mobilnym laboratorium w krótkim czasie możemy dojechać do miejsca inwestycji i wykonać na miejscu badania wody i ścieków, jak również przeprowadzić próby technologiczne w skali półprzemysłowej.

Mobilne laboratorium to w szczególności profesjonalizm:
– Badania wody pitnej i technologicznej
– Analizy składu ścieków przemysłowych
– Badania stacji uzdatniania wody – SUW
– Wizualizacji procesów uzdatniania wody
– Gospodarki wodno-ściekowa w galwanizerni
– Instalacji i automatyki przemysłowej – AKPiA


Mobilne laboratorium - wnętrze

Mobilne laboratorium - środekMobilne laboratorium

Mobilne laboratorium - bok ukos
Mobilne laboratorium - bok
Mobilne laboratorium - przód

Cennik usług [285 KB]