instytut nafty i gazu
Stanowisko sprawdza:

  • wartości przepływu wody przez baterie dla pięciu wartości temperatur: woda zimna, 34oC, 38oC, 42oC, gorąca woda
  • czułości
  • szczelności baterii

Stanowisko jest wyposażone w przyrządy pomiarowe:

  • zgodnie z wymaganiami punktów 9 i 10 normy PN-EN 817:2000
  • punktów 7 i 9 normy PN-EN 200:2005(U)
  • punktu 10.6.2 normy PN-EN 817:2000

Wymiar przewodów zasilających DN 15.
Maksymalne ciśnienie robocze instalacji 6 bar.
Maksymalna temperatura wody gorącej: 95oC i wody zimnej: 25oC.

Stanowisko do badania właściwości hydraulicznych baterii kranowych