Podczas współpracy z naszą Organizacją dostawcy / podwykonawcy zobowiązują się do przestrzegania wymagań ochrony środowiska m. in.:

– ciągłej poprawy działań środowiskowych,
– postępowania zgodnie z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami środowiskowymi, mającymi zastosowanie w działalności dostawców,
– zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska,
– proekologicznej gospodarki odpadami zapewniającej odpowiednie segregowanie umożliwiające przekazanie odpadów do powtórnego ich wykorzystania lub unieszkodliwiania zgodne z wymogami prawa ochrony środowiska;
– zachęcania własnych dostawców i podwykonawców, aby uświadomili sobie swoją odpowiedzialność za środowisko, wdrażali własne programy jego naprawy i stosowali politykę zrównoważonego rozwoju.