Firma Proeko świadczy produkty w najlepszej jakości. Jednak wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku oraz dbając o dobrą współpracę pomiędzy partnerami, firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za produkt w wysokości sumy gwarancyjnej 1.000.000 złotych (jeden milion złotych). Zobacz polisę OC