Międzynarodowe specjalistyczne Targi Wasser Berlin to targi o wyraźnym profilu tematycznym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej które stanowią jednocześnie platformę do prezentacji kompleksowych ofert produktów i usług a także giełdę kontaktów umożliwiająca właściwą komunikację w branży. Wasser Berlin pełni jako platforma innowacji także funkcję wystawy usług gospodarki wodnej. Przed Firmą Proeko otwiera się możliwość zebrania informacji o wydajności, stanie potencjału gospodarczego i perspektywach przedstawicieli gospodarki wodnej. Regularnie cztery piąte wystawców prezentuje na stoiskach targowych nowości oraz udoskonalenia w zakresie dostępnych produktów. Ponadto podczas targów odbywać się będzie Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej który tworzy forum dyskusyjne dla specjalistów z całego świata, wyspecjalizowanych w tematyce dotyczącej wody i zajmujących się rozwiązaniami dla gospodarki wodnej. Podobnie jak do Amsterdamu czy Berlina do Kijowa zjeżdżają specjaliści reprezentujący szerokie spektrum produktowe z zakresu systemów wodnych, sanitarnych, grzewczych, wentylacji, klimatyzacji oraz basenów i energii odnawialnej. Targi te przyciągają tradycyjnie o 50 tys., zwiedzających spośród których zdecydowana większość to profesjonaliści, ponad 750 firm z 30 krajów świata.
Targi Wasser – Berlin 24-27.03.2015

Targi Wasser – Berlin 24-27.03.2015

Targi Wasser – Berlin 24-27.03.2015

Targi Wasser – Berlin 24-27.03.2015