Maszyna służy do badania odporności połączeń rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych na cykliczne zmiany ciśnienia zgodnie z normą PN – EN 12295:2002.

Stanowisko do badania odporności na cykliczne zmiany ciśnienia

W skład urządzenia wchodzą: zbiornik wodny, układ sterująco – kontrolujący zintegrowany z zestawem wzmacniaczy hydrauliczno – pneumatycznych.
Próbka podczas badania umieszczona jest w zbiorniku wodnym, którego temperaturę można regulować w zakresie od 20°C do 90°C i połączona wężem hydraulicznym z układem zadającym ciśnienie. Do dyspozycji są 2 zakresy ciśnień przy jakich próbka ma być testowania 50 bar i 15 bar i w każdym zakresie wartości maksymalne i minimalne ciśnienia można regulować płynnie przy pomocy regulatorów. Częstotliwość cykli reguluje się na elektronicznym sterowniku urządzenia.

Wymagania techniczne:

Parametry badania
– urządzenie do badania opisuje norma PN-EN ISO 15875 i PN-EN ISO 15876:
– zakres średnic badanych rur i kształtek: d„ 12 mm do d„ 40 mm,
– stanowisko powinno umożliwiać równoczesne wykonanie badania na 3 próbkach,
– temperatura badania: (23 ±1) oC
– granice ciśnienia badania: wg tablicy 1,
– czas trwania cykli: (30 ±5) cykli na minutę
– liczba cykli 100 000

Tablica
Lp.Ciśnienie
projektowe
[bar]
Górna granica
ciśnienia badania
[bar]
Dolna granica
ciśnienia badania
[bar]
146,00,5
269,00,5
3812,00,5
41015,00,5
52535,01,5


– zakres średnic badanych przewodów elastycznych tj)w 8 mm do (j)w 50 mm,
– stanowisko powinno umożliwiać równoczesne wykonanie badania na 3 próbkach,
– temperatura badania: (90 ±1) oC
– granice ciśnienia badania: dolna 5 bar, górna 70 bar (z możliwością zmiany wartości ciśnienia w podanym zakresie),
– czas trwania cykli: 60 cykli na minutę,
– liczba cykli 100 000.

Stanowisko do badania próbek na cykliczne zmiany ciśnienia (Rys.) testuje próbki tj. filtry, węże podając ciśnienie zmieniające się w czasie. Specjalny system rozdzielaczy, dławików i zaworów zwrotnych formuje przebieg ciśnienia powietrza, które kierowane jest do części pneumatycznej wzmacniacza pneumatyczno – hydraulicznego a tam zgodnie z prawem Pascala transformowane jest na ciśnienie hydrauliczne, które zasila badane próbki. Badane próbki znajdują się w wodnej kąpieli, której temperatura jest stale kontrolowana.


Rysunek. Stanowisko do badania na cykliczne zmiany ciśnienia.

Wszystkie mierzone istotne parametry w stanowisku badawczym można obserwować na ekranie oscyloskopu.

Wszystkie elementy pomiarowe w stanowisku badawczym posiadają świadectwa wzorcowania wykonane przez laboratoria posiadające akredytację PCA – Polskiego Centrum Akredytacyjnego.

Czujnik ciśnienia temperatury PT100

Przetwornik ciśnienia