Program regionalny

Laboratorium techniczne – badania oczyszczania ścieków i ponownego wykorzystania uzdatnionej wody do procesów technologicznych.

Wyposażenie laboratorium technicznego umożliwi wstępne pobranie ścieków przemysłowych i ich ogólną analizę potrzebną do przeprowadzenia badań w skali półprzemysłowej na linii badania oczyszczania ścieków.

Laboratorium techniczne - Samochód specjalny z wyposażeniem

Samochód specjalny – laboratorium techniczne wyposażone jest w:

– komora z generatorem do ozonowania – szt. 1
– generator dwutlenku chloru – szt.1
– miernik zawartości ozonu – szt. 1
– zestaw pompowy z falownikiem do ciągłego poboru wody -szt. 1
– elektroniczny miernik zawartości chloru -szt. 1
– konduktometr – szt . 1
– pH- metr – szt. 1
– spektrofotometr UV-VIS -szt. 1
– zestaw laboratoryjny do produkcji wody destylowanej- szt. 1
– zakup wyposażenia laboratoryjnego – wyposażenie w sprzęt typu kolby, pipety – kpl. 1

Laboratorium techniczne - środek

Samochód specjalny - środek

Laboratorium techniczne - ściana boczna

Samochód specjalny - Laboratorium techniczne z wyposażeniem