Stanowisko do badania procesu sedymentacji

 

Opis stanowiska:

Stanowisko umożliwi prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących procesu sedymentacji. Zawiesina będzie podawana do komory mieszania sedymentatora ze zbiornika magazynowego. Pompa tłocząca będzie pracowała w układzie „bypass:, dzięki czemu uzyska się dobre wymieszanie fazy stałej w cieczy. Sedymentator wyposażony będzie w ruchome przegrody oraz króćce do poboru próbek zawiesiny.

 

Opis parametrów technicznych przedmiotu/ów zamówienia:

– sedymentator (zbiornik sedymentacyjny) o wymiarach (dł. x szer. x wys.) 1000x400x230, wyposażony w przegrody (jedna przegroda ruchoma) i króćce do poboru próbek, wykonany z pleksi. Pojemność zbiornika 80 dm3 ,

stanowisko do badania procesu sedymentacji stanowisko do badania procesu sedymentacji

– zbiornik na zawiesinę o pojemności max 100 dm3 ,

– pompa do zawiesiny o wydajności max 75 dm3 / min.

– zakresy pomiarowe przepływomierza: objętościowe natężenie przepływu zawiesiny: 0-1,9 dm3 / min.

 

Instalacja powinna być zamontowana na stelażu lub na stole, umożliwiającym łatwe przesuwanie tej instalacji. Wymiary całej instalacji: długość – max 1,9 m, szerokość – max0,67 m, wysokość – max 1,59 m