Stanowisko do badania procesu oczyszczania ścieków metodą Foto-Fentona

 

Opis stanowiska:

Stanowisko umożliwi prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych dotyczących procesu oczyszczania ścieków metodą Foto-Fentona. Oczyszczane ścieki ze zbiornika magazynowego będą pompowane za pomocą pompy do reaktora fotokatalitycznego, wyposażonego w lampę UV o mocy 120 W, emitującą światło o dł. Fali 254 nm. W trakcie procesu mierzona będzie temperatura cieczy i objętościowe natężenie przepływu ścieków przez reaktor.

 

Stanowisko do badania procesu oczyszczania ścieków metodą Foto-Fentona

Stanowisko do badania procesu oczyszczania ścieków metodą Foto-Fentona

Stanowisko do badania procesu oczyszczania ścieków metodą Foto-Fentona

 

Opis parametrów technicznych przedmiotu/ów zamówienia:

– reaktor foto katalityczny, materiał: szkło kwarcowe,

– lampa UV: moc 120 W, długość emitowanego światła: 250 nm,

– pompa: maksymalny przepływ 360 dm3 / godz.,

– zbiornik na ścieki: 10 dm3 , materiał PE,

 

Zakresy mierzonych parametrów:

– przepływ ścieków: 30..320 dm3 / godz.

– temperatura: 0…50°C

 

Instalacja powinna być zamontowana na stelażu lub stole, umożliwiającym łatwe przesuwanie tej instalacji. Wymiary całej instalacji: dł. x szer. x wys.: 1510 x 790 x 1900 mm