Przedmiotem kolejnego projektu badawczego wdrożonego przez firmę Proeko jest modernizacja i rozbudowa stanowiska do symulacji zabiegów kwasowania, obejmująca:

  • wprowadzono zmiany systemu ogrzewania komory rdzeniowej z uwzględnieniem możliwości sterowania temperaturą i zapisu danych do plików wynikowych. Przewidywany zakres temperatur: od temp. pokojowej do temp. 160 st.C.
  • wprowadzono jednolity system rejestracji i kontroli parametrów procesu (temperatura, ciśnienie tłoczenia, ciśnienie różnicowe, przeciw ciśnienie). System pracuje równolegle z istniejącym systemem sterowania pompami.
  • Pompa ciśnienia do 1000 atmosfer kwasu solnego

  • wprowadzono system pomiaru ciśnienia przed komorą. Przewidywany zakres ciśnień od 0 do 600 bar. Ze względu na szeroki zakres ciśnienia wprowadzono podział tego zakresu na dwa mniejsze przedziały: od 0 do 300 bar i od 0 do 600 bar. System umożliwia zapisywanie danych cyfrowych ciśnienia w plikach wynikowych.
  • wprowadzono system pomiaru ciśnienia różnicowego w komorze rdzeniowej. Zakresy wprowadzonych ciśnień różnicowych: od 0 do 50 bar oraz od 0 do 400 bar. System umożliwia zapisywanie danych cyfrowych ciśnienia różnicowego w plikach wynikowych.
  • wprowadzono system regulacji i pomiaru przeciwciśnienia w komorze rdzeniowej. Zakres przeciwciśnienia od 0 do 500 bar. System przeciwciśnienia – back pressure regulator – w części przepływowej wykonany ze stali nierdzewnej natomiast w części sterującej z mosiądzu. Obie części rozdzielone są membraną teflonową. Cechą tego systemu jest możliwość sterowania ciśnieniem wypływu cieczy z komory rdzeniowej. Ciśnienie to nastawia się przed rozpoczęciem testu. Przed osiągnięciem nastawionego ciśnienia wypływ z komory jest zamknięty. Po jego zrównoważeniu lub przekroczeniu następuje wypływ. Ciecz wypływająca z komory rdzeniowej (kwas) nie miesza się z cieczą roboczą (olej). system umożliwia zapisywanie danych cyfrowych przeciwciśnienia w plikach wynikowych.
  • wprowadzono program obsługi współpracujący z drugą edycją Windows 98. Wyświetlany w formie okna. Wyniki pomiarów wyświetlane są w oknie z możliwością zapisania wyników do plików.

Rozbudowa stanowiska kwasowania