Instalacja do oczyszczania (denitryfikacji) ścieków metodą osadu czynnego

 

Opis stanowiska:

Instalacja powinna umożliwić prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu biologicznych metod oczyszczania ścieków. Instalacja ta powinna składać się z następujących głównych elementów:zbiornika surowych ścieków, reaktora osadu czynnego z wydzieloną strefą denitryfikacyjną ( komora anoksyczna) oraz osadnika wtórnego. Poza tym w skład stanowiska wchodzić powinny pompy cyrkulacyjne, pompa do tłoczenia powietrza, przepływomierze. Działanie instalacji przedstawia się następująco: surowe ścieki będą kierowane ze zbiornika magazynowego za pomocą pompy do komory anoksycznej, a stamtąd do komory aeracyjnej reaktora osadu czynnego. Komora aeracyjna będzie zasilana przez bełkotkę powietrzem tłoczonym za pomocą pompy. Po oczyszczeniu ścieki kierowane będą do osadnika wtórnego. Z osadnika wtórnego ścieki będą kierowane do kanalizacji.

 

Opis parametrów technicznych przedmiotu/ów zamówienia:

– reaktor osadu czynnego : pojemność komory aeracji: ok 25 dm3, pojemność komory anoksycznej ok. 15 dm3 . Powinien być wyposażony w 1 mieszadło, bełkotkę, system pomiaru objętościowego natężenia przepływu surowych ścieków. Reaktor powinien być wykonany z pleksi,

instalacja do oczyszczania ścieków

instalacja do oczyszczania ścieków

– zbiornik na surowe ścieki: pojemność zbiornika – ok. 100 dm3 ,

– osadnik wtórny: – pojemność ok. 30 dm3 , wykonany w kształcie stożka, z pleksi.

– zbiornik na oczyszczone ścieki – pojemność ok. 80 dm3 , materiał PE.

Wydajności pomp powinny mieścić się w następujących zakresach:

– pompa surowych ścieków : max. 20 L/godz.

– wydajność pompy powietrza: 400 L/godz.

Szybkości obrotowe mieszadła max 200 obr/min.

Zakres mierzonych parametrów procesowych:

-objętościowe natężenie przepływu powietrza : 50..550 L/godz.,

– temperatura ścieków: 0 .. 40°C,

 

Instalacja powinna być zamontowana na stelażu lub kratownicy, umożliwiającej łatwe przesuwanie tej instalacji. Wymiary instalacji ( orientacyjne): długość – max 3.0 m , Szerokość – max 1,5 m, Wysokość – max 2.00 m.