Instalacja do oczyszczania (denitryfikacji) ścieków metodą osadu czynnego »

Stanowisko do badania procesu sedymentacji »

Stanowisko do badania procesu adsorpcji »

Stanowisko do badania procesu oczyszczania ścieków metodą Foto-Fentona »

Stanowisko do badania procesu odwróconej osmozy »

Mokre utlenianie jako innowacyjna metoda utylizacji ścieków organicznych »

Urządzenie do badania wytrzymałości i jakości filtrów »

Stanowisko do badania właściwości hydraulicznych baterii kranowych »

Modernizacja i rozbudowa stanowiska do symulacji zabiegów kwasowania »

Stanowisko do badania odporności zestawu rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych na cykliczne zmiany temperatury wykorzystywane jako elementy składowe przy montowaniu filtrów do wody »

Stanowisko do badania odporności połączeń rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych na cykliczne zmiany ciśnienia wykorzystywane jako elementy składowe przy montowaniu filtrów do wody »

Stanowisko do badania przepustowości zaworów z uwzględnieniem kv wykorzystywane jako elementy składowe przy montowaniu filtrów do wody »

Mobilne laboratorium badania wody i ścieków »

Innowacyjne procesy membranowe w uzdatnianiu wody »

Badania szczelności rur »

Laboratorium badawczo projektowe technik sanitarnych dział badania baterii zlewozmywakowych na wytrzymałość zaworu regulującego »

Mobilna stacja uzdatniania wody wraz z wyposażeniem laboratoryjnym »

Mobilna stacja dezynfekcji wody wraz z wyposażeniem laboratoryjnym »

Linia badania oczyszczania ścieków i ponowne wykorzystanie uzdatnionej wody do procesu technologicznego »

Samochód specjalny z wyposażeniem laboratorium techniczne »