Węgiel aktywny, zwany też węglem aktywowanym, jest jednym z najpopularniejszych filtrów stosowanych przy uzdatnianiu wody, szczególnie w przemyśle spożywczym. Dzięki swoim właściwościom, skutecznie usuwa on szkodliwe związki chemiczne i ślady innych jej zanieczyszczeń.

Substancja ta nie występuje w przyrodzie, ale łatwo się ją wytwarza, między innymi z drewna lub różnego rodzaju naturalnych odpadów: z pestek owoców, z nasion, ze skorup orzechów etc. Najskuteczniejszym węglem aktywowanym jest węgiel kokosowy (z łupin orzechów kokosowych) występujący w postaci granulowanej.

Jak działa granulowany węgiel aktywny?

Proces wytwarzania i / lub modyfikowania węgla aktywowanego powoduje, iż jego wewnętrzna struktura staje się silnie porowata. Konstrukcja taka umożliwia – poprzez absorpcję – usuwanie z przepływającej przez nią wody niepożądanych substancji organicznych: chloru, ozonu, nadmanganianu… Im większa porowatość węgla aktywnego, tym wydajniejsze jest filtrowanie. Do jednych z najbardziej efektywnych należy granulowany węgiel aktywny z łupin kokosów.

Efektywność granulowanego węgla kokosowego

Granulowany węgiel aktywny wykonany z łupin orzechów kokosowych najskuteczniej uzdatnia wodę. Ma on:

  • 99% zdolność usuwania z niej chloru,
  • 98% zdolność usuwania rozpuszczalników chloropodobnych i węglowodorów aromatycznych,
  • 85% zdolność usuwania pestycydów chloropodobnych i związków wieloaromatycznych.

Wydajność węgla kokosowego, na przykład przy odchlorowywaniu, zależy nie tylko od stopnia porowatości jego wewnętrznej struktury, ale również od czasu kontaktu węgla z uzdatnianą wodą. Im jest on dłuższy, czyli im mniejsza jest szybkość przepływu wody przez złoże filtrujące, tym lepsze filtrowanie. Dla uzyskania najwyższej jakości wody, zaleca się szeregowe stosowanie dwóch lub kilku filtrów z węglem aktywnym albo filtrującego złoża węglowego o głębokości powyżej 1500 mm przy czasie kontaktu z wodą minimum 10 minut.

Aby węgiel aktywny stosowany do oczyszczania wody miał dłuższą żywotność, należy go przepłukiwać wodą pozbawioną zawiesin i żelaza.

Najważniejsze parametry filtrów bazujących na węglu aktywowanym

Ilość węgla w urządzeniu filtrującymIm więcej węgla aktywnego w filtrze, tym lepsze pochłanianie zanieczyszczeń uzdatnianej wody.
Czas filtracjiIm czas filtracji jest dłuższy, tym lepsze filtrowanie wody przepływającej przez filtr.
Przepływ wody przez filtrIm mniejszy przepływ wody przez filtr, tym lepsze pochłanianie zanieczyszczeń przez urządzenie filtrujące.
Rozmiar wyłapywanych przez filtr węglowy cząstek zanieczyszczeńIm mniejsze cząstki (poniżej 1 mikrona) wyłapuje filtr, tym urządzenie filtrujące jest skuteczniejsze.

Dlaczego warto filtrować wodę przy pomocy naszego węgla aktywnego?

  • Węgiel aktywowany jest całkowicie bezpieczny dla zdrowia.
  • Łatwo i tanio się go wytwarza oraz utylizuje (poprzez spalanie).
  • Węgiel kokosowy jest niedrogim i uniwersalnym rozwiązaniem.
  • To najsilniejszy pochłaniacz zanieczyszczeń.

Szczegółowe informacje o węglu aktywnym PROEKO

Więcej na temat filtrów węglowych -> https://proekojp.pl/produkty/filtry-weglowe/