TYPOSZEREG URZĄDZEŃ ODWRÓCONEJ OSMOZY
W ZASTOSOWANIU LABORATORYJNYM


Odwrócona osmoza jest naturalnym procesem, którego istotą jest oddzielenie cząsteczek wody od rozpuszczonych w niej substancji. Sercem systemu jest membrana TFC – poliamidowa cienkowarstwowa, połączona z filtrami wstępnego oczyszczania (z włókniny polipropylenowej oraz węgla aktywnego). System pozwala uzyskać wodę pozbawioną zanieczyszczeń takich jak metale ciężkie, bakterie, wirusy, jony.

 

Odwrócona osmoza w zastosowaniu laboratoryjnym
 

Jest to filtr absolutny o najmniejszej znanej porowatości, wymaga regeneracji. Ostatnim etapem oczyszczania jest kolumna jonowymienna pozwalająca uzyskać ultra czystą wodę.

Urządzenia odwróconej osmozy to:

WODA OSMOTYCZNA IDEALNA DO CELÓW LABORATORYJNYCH
prosty, wypróbowany sposób oczyszczania wody
specjalnie skonstruowane zespoły membran dla uzyskania najwyższej efektywności odsalania
ultra czysta woda o najwyższych parametrach organoleptycznych
(dostępne są trzy wersje w zależności od jakości uzyskanej wody):- Klasyczna RO-PRO produkująca wodę o konduktywności poniżej 0,5 S/cm, pozbawioną związków organicznych- Bakteriologiczna RO-PRO+ produkująca wodę o konduktywności poniżej 0,5 S/cm, pozbawioną związków organicznych i bakterii (woda podwójnie destylowana na szkle kwarcowym)- Profesional RO-PROExtra produkująca wodę o konduktywności poniżej 0,09 S/cm, pozbawioną związków organicznych i bakterii (woda podwójnie destylowana na szkle kwarcowym)
woda stosowana do analiz AAS i HPLC
komponenty posiadają atest PZH oraz dopuszczenie UDT
brak zasilania elektrycznego
w porównaniu z destylacją i redestylacją kilkakrotna obniżka kosztów
nie ograniczona ilość uzyskiwanej wody
gwarancja 10 lat, zapasowe części gratis w ciągu dwóch lat

 

Typy i wydajności dostępnej linii produktów odwróconej osmozy dla celów laboratoryjnych:

TYPJAKOŚĆ WODYWYDAJNOŚĆ
RO-PRO3
RO-PRO6
< 0,5 μS/cm3 dm3/h
6 dm3/h
RO-PRO10
RO-PRO15
< 0,5 μS/cm10 dm3/h
15 dm3/h
RO-PRO20
RO-PRO25
20 dm3/h
25 dm3/h
RO-PRO30
RO-PRO40
< 0,5 μS/cm30 dm3/h
40 dm3/h
RO-PRO50
RO-PRO70
< 0,5 μS/cm50 dm3/h
70 dm3/h
RO-PRO80
RO-PRO100-1200
80 dm3/h
100 – 1200 dm3/h

UWAGA:
Wydajność urządzeń określono dla typowego ciśnienia w sieci 2,5-3,0 atm oraz temperatury wody około 12 °C.

W zastosowaniu laboratoryjnym:

Współczesne demineralizatory pracują w oparciu o wymianę jonową. W kolumnach znajduje się kompozycja wysokowydajnych złóż jonowymiennych firmy Rom and Hass lub Purolite. Na kationicie usuwane są wszystkie kationy, na anionicie aniony. Kolumny połączone są z filtrami wstępnego oczyszczania z włókniny polipropylenowej oraz węgla aktywnego. Zamienne jony wodorowe i wodorotlenowe tworzą cząsteczkę wody.

Demineralizatory DI-1, DI-2 to:

woda o najwyższych parametrach przewodności właściwej
wydajność do 600 dm3/h
brak zasilania elektrycznego podczas produkcji wody zdemineralizowanej
20 dm3 złoża kompozytowego w jednej kolumnie
prosta obsługa i niezawodność działania
komponenty posiadają atest PZH oraz dopuszczenie UDT
w porównaniu z destylacją i redestylacją kilkakrotna obniżka kosztów
stały pomiar konduktometryczny jakości wody

 

Dane techniczne* demineralizatorów serii DI:

MODELKOLUMNA
[cal]
ILOŚĆ
ŻYWICY [dm ]
WYDAJNOŚĆ
MAX [m /h]
ILOŚĆ WODY
W CYKLU [m ]
SZYBKOŚĆ
PŁUKANIA [GPM]
PRZYBLIŻONE WYMIARY
H x L x D [m]
DI-18 x 35200,63,50,9 x 0,3 x 0,2
DI-28 x 35200,670,9 x 0,5 x 0,2

* Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych
Objaśnienia do tabeli:
1 dla wody o twardości do 3 mval/dm3

Jednostki:
cal = 2,54 cm
GPM = 3,785 dm3/min
15 PSI = 1 atm
1 mval/dm3 = 2,86 N° = 50 mg CaCO3/dm3