Niezbędną czynnością pozwalającą na ustabilizowanie odczynu pH wody oraz obniżeniu jej właściwości oksydacyjnych i osadotwórczych jest przeprowadzanie korekty chemicznej. Dobór sposobu korekty chemicznej zależy od parametrów chemicznych, wytwarzanego środowiska, typów wykorzystywanych środków chemicznych, zakresu korekty i sposobu dozowania środków korygujących.

Przy zastosowaniu wody do:

  • chłodzenia wymaganym odczynem jest przedział 7.2 – 9.5 pH
  • celów spożywczych 6.5 – 8.5 pH
  • kotłowni 7.0 – 11.0 pH1

1w zależności od zaleceń producentów kotłów

Strata ciepla kamienia kotlowego

Szczegółowe informacje w plikach poniżej.