W ziemi zachodzą procesy przekształceń materii organicznej gleb, polegające na częściowym rozkładzie pierwotnych związków organicznych (szczątków roślinnych) i wtórnej syntezie. W wyniku humifikacji powstaje humus glebowy, nadający poziomom próchnicznym gleb ciemne zabarwienie.

Związki humusowe są substancjami o złożonej strukturze. Z uwagi na swe cechy fizyczne i chemiczne odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu właściwości gleb. Mogą jednak spowodować nieużyteczność wody do celów spożywczych i przemysłowych.

Aby usunąć powstałe zanieczyszczenia proponujemy usuwanie tych związków na specjalnych, selektywnych sorbentach jonowymiennych. Regenerację tych złóż przeprowadza się roztworem soli kuchennej (NaCl). Urządzenia tego typu powinny pracować w cyklu ciągłym w pełnej automatyce.

Zalety naszych systemów usuwania związków humusowych:

  • Bezkorozyjna obudowa
  • Żywotność złoża do 20 lat
  • Utwardzany zbiornik o zwiększonej wytrzymałości
  • Bezobsługowe działanie (sterowanie czasowe bądź objętościowe)
  • Tania eksploatacja
  • Obejście głowicy pozwalające na pobór wody w trakcie regeneracji
  • Możliwość sterowania ilością soli używanej do regeneracji oraz wody w cyklu międzyregeneracyjnym
  • Krótki czas regeneracji

Szczegółowe informacje w plikach poniżej.