Dezynfekcja wody ze źródeł naturalnych jest niezbędna w spożywczych procesach produkcyjnych, ale także w przypadku innych jej zastosowań: na basenach kąpielowych, w uzdrowiskach, w obiegu chłodniczym etc. Polega ona na usunięciu z wody wszelkich chorobotwórczych substancji. Skutecznie robi się to przy użyciu lamp UV.

Te bakteriobójcze urządzenia zapewniają efektywną dezynfekcję wody promieniami ultrafioletowymi, mając tym samym szerokie zastosowanie zarówno w przemyśle, jak i codziennym życiu.

Jak przebiega dezynfekcja wody przy pomocy lamp UV?

Zapewnianie mikrobiologicznej czystości wody przy pomocy lamp UV polega na naświetlaniu jej promieniami ultrafioletowymi. Jeden z zakresów tego promieniowania (fale krótkie UV-C) działa bakteriobójczo na niepożądane w wodzie drobnoustroje, które pochłaniając te promienie, ulegają destrukcji (niszczone jest ich DNA). Ultrafiolet uwalnia wodę od bakterii, wirusów i pierwotniaków. Skuteczność dezynfekcji wody zależy od stopnia jej skażenia i odpowiedniego doboru dawki promieniowania. Za optymalną uznaje się obecnie wartość 40 mJ/cm2.

Jak działa lampa UV do dezynfekcji wody?

Urządzenie ma czujnik UV, komorę naświetlania i zamontowaną w niej lampę lub więcej lamp, wzdłuż których płynie woda. Grubość jej warstwy dobrana jest w taki sposób, by naświetlanie było optymalne. Dezynfekcja przebiega w sposób ciągły. Co pewien czas należy jedynie wymienić promienniki, których trwałość jest indywidualnie oznaczana i bazuje na liczbie przepracowanych przez nie godzin.

Najważniejsze parametry lamp UV do dezynfekcji wody

Przepływ wodyParametr podawany w metrach sześciennych na godzinę, decydujący o optymalnym doborze urządzenia do potrzeb (zastosowanie domowe lub przemysłowe).
Przejrzystość wodyParametr bezpośrednio wpływający na efektywność dezynfekcji. Im woda jest bardziej przejrzysta, tym lepiej przebiega dezynfekcja UV.
Dawka promieniowania UVParametr mający znaczenie dla skuteczności i szybkości dezynfekcji wody, zależny między innymi od liczby promienników w urządzeniu.

Dlaczego warto dezynfekować wodę oferowanymi przez nas lampami UV?

  • Dezynfekcja wody promieniami UV jest szybka i skuteczna. Nie ma produktów ubocznych.
  • Pozwala pozbyć się nawet mikroorganizmów odpornych na działanie metod chemicznych.
  • Lampy UV nie psują smaku ani zapachu uzdatnianej wody. Polepszają za to jej przejrzystość.
  • Urządzenia nie wymagają dużo miejsca, są wygodne i proste oraz niedrogie w eksploatacji.
  • W ofercie jest szeroki wybór lamp o zróżnicowanych przepływach (0,12 m3/h do 22,8 m3/h).

Jak wyglądają lampy UV do dezynfekcji wody?

Dezynfekcja wody - Lampy UV
Fot. PROEKO. Lampowe filtry wody do dezynfekcji UV marki R-CAN.

Szczegółowe informacje o lampach UV proponowanych przez PROEKO

Więcej na temat dezynfekcji wody z użyciem lamp UV https://proekojp.pl/dezynfekcja-wody-z-uzyciem-lamp-uv/