Prasa ślimakowa przeznaczona jest do separacji i odwadniania stałych cząstek z zawiesiny. Głównym elementem prasy
jest ślimakowy zespół separująco-odwadniająco-prasujący oraz transportowy (jako opcja) napędzany wspólnym motoreduktorem. Całość jest posadowiona na sztywnej podstawie. Odwadnianie i prasowanie cząstek stałych obywa się na znajdującym się wewnątrz korpusu, stożkowym wkładzie z sita szczelinowego.

Zasady działania

Skratki podawane są bezpośrednio z sita obrotowego lub innego urządzenia do stożkowego kosza zasypowego, z którego transportowane są ślimakiem do komory prasującej. W części tej są płukane i odwadniane, a następnie transportowane na zewnątrz. Dodatkowo prasa może być wyposażona w klapę dociskową u wylotu urządzenia, która powoduje dodatkowe odwodnienie wychodzących skratek. Prasa może pracować w systemie ciągłym jak i cyklicznym. Dodatkowe wyposażenie stanowi układ ogrzewania stosowany w przypadku instalacji urządzenia na wolnym powietrzu.

Zastosowanie

Nasze łapacze zdobywają uznanie wśród klientów, pracując w przemysłach:

 • browarniczym
 • uboju i przetwórstwo mięsa
 • produkcji materiałów dociepleniowych
 • drobiarskim
 • drzewnym
 • rolnictwie i hodowli
 • garbarni
 • utylizacji odpadów

Prasa ślimakowa
Typy i wydajności pras ślimakowych

Potrzeba zastosowania pras

 • wzrost kosztów usuwania odpadów
 • zaostrzenie wymogów odnośnie
 • składowania odpadów
 • względy higieniczne

Zalety prasy ślimakowej

 • możliwość pracy w trybie ciągłym lub okresowym
 • duża wydajność (znaczne odwodnienie cząstek stałych)
 • samooczyszczanie się sita

Efekty zastosowania pras

 • obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków przemysłowych i komunalnych
 • oszczędność wody w technologicznych obiegach przemysłowych
 • odzyskiwanie surowca z wodnych obiegów technologicznych

Funkcje technologiczne prasy

 • odwadnianie
 • zagęszczanie
 • transportowanie

Szczegółowe informacje w pliku poniżej:

Zobacz także galerię zdjęć prasy ślimakowej.