Głównym celem działalności Organizacji jest produkcja oraz regeneracja filtrów do wody w sposób konkurencyjny przy zapewnieniu wymaganej jakości oraz chroniąc środowisko naturalne.

Uzyskujemy wymaganą jakość i chronimy nasze środowisko poprzez:

– Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i pracowników w produkcję wyrobów spełniających wymagania klienta.
– Wdrożenie i utrzymywanie zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg
PN-EN ISO 9001 oraz środowiskowego wg PN-EN ISO 14001 pozwalającego na dobrą organizację pracy dającą satysfakcję naszym klientom i pracownikom.
– Ciągłe doskonalenie skuteczności zintegrowanego systemu zarządzania jakością i środowiskiem;
– Spełnianie wymagań prawnych i innych do których nasza firma się zobowiązała.
– Odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie surowców, energii oraz minimalizacji wytwarzanych odpadów i emisji do powietrza.
– Dostęp do informacji z zakresu wpływu działalności Spółki na środowisko dla wszystkich zainteresowanych.
– Jakość i środowisko służy osiągnięciu celu strategicznego, jakim jest pozytywny wynik ekonomiczny oraz ekspansja na rynku krajowym.
– Ciągłe ulepszanie procesu produkcji mające na celu poprawę jakości oferowanych produktów jak i poprawę warunków pracy na stanowiskach produkcyjnych