Kiedy wymienić filtr w domowej stacji uzdatniania wody? Sprawdź model urządzenia.

Zakup domowej stacji uzdatniania wody może rozwiązać problemy z jakością wody dostarczanej przez lokalną sieć wodociągów lub własne ujęcie wody. Nie jest to jednak inwestycja typu  „raz na zawsze”. Każde urządzenie wymaga przeprowadzania okresowego serwisu.

woda

Co i jak często wymieniać lub uzupełniać w stacji uzdatniania wody?

Poprawna eksploatacja stacji uzdatniania wody zakłada okresową wymianę wkładów, filtrów oraz wykonywanie czyszczenia.  Interwały tych czynności zależą od rodzaju posiadanej stacji. Ta powinna być dobierana na podstawie analizy jakości wody dostarczanej przez wodociągi. Najczęściej gospodarstwa domowe mają problem z twardością wody, stąd popularność stosowania zmiękczaczy. Te urządzenia dokonują wymiany składników odpowiedzialnych za twardość wody,  czyli jonów wapnia i magnezu, na jony sodu. W niewielkim stopniu są w stanie także separować żelazo i mangan. Okresowy serwis zmiękczaczy wody jest stosunkowo prosty. Opiera się na regularnym dosypywaniu soli do zbiorników solanki, dzięki której przeprowadzana jest regeneracja. Zbiornik soli uzupełnia się najczęściej raz w tygodniu o kilka kilogramów soli. Wszelkie poważniejsze czynności eksploatacyjne w przypadku zmiękczaczy wody powinien wykonywać wyspecjalizowany serwis. Kontrolę pracy urządzenia dobrze jest zlecać raz do roku.

Zmiękczacze wody, filtry wielofunkcyjne, odżelaziacze…

Zmiękczacze to tylko jeden z typów stacji uzdatniania wody. Jeżeli w składzie wody znajduje się zbyt dużo żelaza, stosuje się odżelaziacze, zbyt wysoki poziom manganu wymaga użycia odmanganiaczy itd. W polskich gospodarstwach domowych często stosowane są także kolumny węglowe, urządzenia do usuwania azotanów oraz stacje uniwersalne, zwane też wielofunkcyjnymi.

Budowa i sposób pracy stacji wielofunkcyjnych zazwyczaj nie różni się znacznie od zmiękczaczy wody. Podobnie w ich przypadku, okresowa wymiana filtra nie jest konieczna, jeżeli regularnie przeprowadzana jest regeneracja z użyciem solanki. Dodatkowo warto przeprowadzać regenerację sodą – o tym jak często, decyduje jakość oraz ilość filtrowanej wody.

Zadaniem odżelaziaczy jest separacja związków żelaza i manganu. Na rynku istnieje kilka rodzajów takich urządzeń. Każde z nich posiada filtr, który powinien być w odpowiedni sposób konserwowany. Dzięki konserwacji można uniknąć konieczności wymiany złoża. Interwały konserwacji filtra powinien podać instalator urządzenia. Jeżeli po czasie, mimo dbania o filtr, jakość wody spadnie, konieczna może być wymiana złoża.

Filtry węglowe, mechaniczne, narurowe

Zadaniem filtrów węglowych jest przede wszystkim poprawa smaku wody. Odpowiada za to węgiel aktywny, który musi być wymieniany co pewien czas (według instrukcji lub po zauważalnym spadku jakości wody). Co kilka lat konieczna może okazać się wymiana złoża oraz kompleksowa dezynfekcja całej instalacji.

Bardzo często instalowane, zwłaszcza w domach jednorodzinnych są mechaniczne filtry narurowe. Ich sprawność zależy od rodzaju zainstalowanych wkładów, które należy wymieniać – najczęściej co 3-6 miesięcy – zgodnie z zaleceniami producenta przy uwzględnieniu ilości wykorzystywanej wody oraz jej jakości. Podstawowe rodzaje wkładów filtra są wykonane ze sznurka lub pianki. Możliwe jest także zastosowanie bardziej zaawansowanych wersji, posiadających dodatkowe właściwości, np. separacji manganu.