,

Jakie zanieczyszczenia czyhają w wodzie?

Nawet jeżeli wizualnie wydaje się nam, że woda płynąca z kranu jest krystalicznie czysta, to musimy wiedzieć, że mogą się w niej kryć bardzo niebezpieczne związku metali ciężkich, ścieki lub nawet pestycydy. Woda w miastach poddawana jest oczyszczaniu poprzez infrastrukturę wodociągową, jeżeli jednak chcemy mieć pewność że do naszej szklanki trafia uzdatniona i zdrowa woda powinniśmy zdecydować się na dodatkowe elementy uzdatniające wodę. Są to np. filtry lub małe, przydomowe oczyszczalnie.

Przyjrzyjmy się zagrożeniom, które mogą na nas czyhać w wodzie.

Jak rozumiemy zanieczyszczenie wody?

Poprzez zanieczyszczenie wody rozumiemy zarówno fizyczne, jak i chemiczne zmiany właściwości wody, najczęściej spowodowane działaniem organicznych lub nieorganicznych związków. Coraz częściej mówi się także o radioaktywnym zanieczyszczeniu wody. Wszelkie te zmiany sprawiają, że woda nie nadaje się do wykorzystania przez człowieka, zarówno do jej spożywania jak i korzystania w codziennym życiu.

Najczęstsze zanieczyszczenia wody

Naturalne zanieczyszczenie wody wynika z domieszek oryginalnie znajdujących się w niej substancji – zdarza się bowiem, że w niektórych rejonach woda posiada zbyt dużo związków żelaza i aby swobodnie z niej korzystać należy poddać ją odżelazianiu. Podobnie sprawa wygląda z nadmiernym zasoleniem. O takiej wodzie mówi się, że jest zanieczyszczona, mimo że taki stan jest jej naturalną cechą charakterystyczną.

Zanieczyszczenie może być także sztuczne, które wynika stricte z działalności człowieka. Wszelkie zanieczyszczenia przemysłowe, w tym także zanieczyszczenia rolnicze są wynikiem nieprawidłowości w odprowadzaniu detergentów oraz ścieków. Odpady takie najczęściej są wylewane do rzek, jezior czy pobliskich ziem gruntowych, skąd swobodnie przedostają się do rur naszych wodociągów. Najbardziej niebezpieczne są te ścieki, który powstają w wyniku procesów technologicznych lub przemysłowych. A mowa tutaj o filtracji, destylacji czy flotacji.

Coraz bardziej popularna chemizacja rolnictwa również sprzyja zjawisku zanieczyszczanie wód powierzchniowych i gruntowych. Stosowanie pestycydów, nawozów mineralnych oraz bardzo ostrych środków do ochrony roślin konsekwentnie wpływa na pogorszenie właściwości wód. Najprostszą drogą – poprzez spłukanie ich do gleby – przyczyniają się bowiem do zanieczyszczania wód w studniach czy w lokalnych ujęciach wody.

Najbardziej popularne substancje, które zanieczyszczają wodę to: azotany, siarczany, fenole, pestycydy, detergenty oraz chlorki. Jony ciężkich metali oraz fosforany tylko przypieczętują zaczęte już dzieło zabrudzania wód.

Kolejnym ważnym do odnotowania elementem zanieczyszczającym wodę są odpady gospodarcze, w tym wszelkiego rodzaju szamba. Zanieczyszczenia komunalne o których tu mowa są ciągle żywym problemem na polskich wsiach i w mniejszych miejscowościach.

Niektóre z wymienionych przez nas rodzajów zanieczyszczeń są rozkładalne w czasie, co oznacza, że pod wpływem przemian chemicznych po jakimś okresie stanowią mniejsze zagrożenie. Dzieje się tak w przypadku substancji organicznych. Jednak większość nadal jest trwałych i nierozkładalnych – a zatem cały czas niebezpiecznych dla ludzkiego organizmu.

Dlatego pamiętajcie o okresowym sprawdzaniu jakości swojej wody i w przypadku niezadowalającego jej stanu zawiadomcie sanepid oraz podejmiecie własne kroki w celu uzdatnienia wody w swoim kranie.