Ścieki, które powstają podczas procesów produkcyjnych, tzw. ścieki galwaniczne zaliczane są do szczególnie niebezpiecznych i uciążliwych dla środowiska naturalnego ze względu na dużą zawartość metali ciężkich. Ich ilość waha się w granicach od 10 – 1000 mg/dm3. Obecność tych metali wpływa na zmianę pH wody, ilości rozpuszczonego w niej tlenu oraz jej właściwości organoleptyczne, niestety wpływa także na proces samooczyszczania się wód. Galwanizernia wykorzystuje więc nasze filtry specjalistyczne, które umożliwiają usunięcie jonów miedzi, niklu, cynku czy chromu z wód odprowadzanych do kanalizacji. Oczyszczanie ścieków z metali ciężkich jest ważne ze względu na to, iż nieusunięte rozpraszają się w środowisku poprzez zanieczyszczanie gleb, powietrza i wody po czym poprzez rośliny dostają się do organizmów zwierząt oraz ludzi. Powodować mogą groźne zatrucia, ostre i przewlekłe choroby układu krążenia, układu nerwowego, nerek czy choroby nowotworowe.

Ważnym elementem w galwanizerni jest więc gospodarka wodno-ściekowa. Proces ten rozpoczyna się w miejscu gdzie niezbędne jest zastosowanie jednego z urządzeń: demineralizatora lub systemu odwróconej osmozy. Dalszy przebieg wody wodociągowej to jej zetknięcie się ze specjalistycznym roztworem elektrolitów, czyli tzw. kąpiel galwaniczna, która wspomagana jest przez filtry mechaniczne. Następuje tu selektywne usuwanie między innymi jonów metali Cu, Fe, Cr3+ czy Ni2+. Proces regeneracji kolumn urządzenia pozwala na uzyskanie ścieków, które możemy utylizować lub wykorzystać w procesach galwanicznych po raz kolejny. Dzięki temu możliwe staje się uzyskanie obiegu, który jest zamknięty dla metali ciężkich w kąpielach galwanicznych.

Gospodarka wodno-ściekowa w galwanizerni

Pobierz plik: gospodarka_wodno-sciekowa_w_galwanizerni.pdf

Przepływ przez płuczkę odzyskową pozwala poprawić ekonomiczność i stabilność procesu uzyskując obniżenie zużycia wody nawet do 90%. Tak wstępnie oczyszczona woda wodociągowa ze wszystkich zbiorników trafia do mini oczyszczalni chemicznej, tzw. neutralizatora gdzie poprzez reakcje dokonuje się zmiana pH środowiska. Ma to znaczenie głównie dlatego, że toksyczność cyjanków metali ciężkich wzrasta wraz z podwyższaniem pH. Dzięki neutralizacji wody odprowadzane do kanalizacji stają się znacznie bezpieczniejsze dla środowiska.

Kolejnym ważnym etapem jest wykorzystanie systemu odwróconej osmozy (RO- z ang. reverse osmosis) polegającym na oddzieleniu cząsteczek wody od rozpuszczonych w niej substancji dzięki czemu daje się odzyskać wodę oraz cenne substancje zawarte w ściekach. Główne zalety tego systemu to mniejsze straty chemikaliów, oszczędność surowców oraz przede wszystkim małe zużycie energii, ponieważ proces zachodzi bez przemiany fazowej.